(Charlottetown, Canada/ Den Haag - 8 maart 2005) Het IFAW
(International Fund for Animal Welfare) beschikt over foto's, genomen
binnen 24 uur, na de geboorte van de eerste zeehonden bij de Oostkust
van Canada. Een van de vele wonderen van de natuur - de jaarlijks
geboorte van duizenden baby zadelrobben - vindt nu plaats. In de winter
trekt de volledige noordwestelijke Atlantische populatie naar de
oostkust van Canada om te baren. Helaas is de tijd om van dit unieke
spektakel te genieten heel kort. 

 
Het IFAW bevestigt dat slechts over enkele dagen de wrede jacht zal
aanvangen die het leven zal kosten van ten minste 319.500
babyzeehonden. De jaarlijkse terugkerende jacht is de grootste
slachting van zeezoogdieren ter wereld. Dit jaar is de laatste fase dat
valt onder de 3 jaar geleden afgekondigde quotum van 1 miljoen
dieren.   
7)'De jacht gaat feitelijk over het aanhangen van verschillende
waarden: een strijd tussen hen die een economische waarde geven aan een
zeehond en hen die de natuur willen behouden voor de toekomst',zegt
Marcel Bertsch, directeur van IFAW Nederland. 'De jaarlijkse geboorte
is een prachtig spektakel en zou de Canadezen met trots moeten
vervullen. Echter, in plaats van ze te beschermen ondersteunt de
Canadese regering een regelrechte onmenselijke en ecologisch
niet-duurzame slachting.'   
 
'Alhoewel het verboden is dieren te doden, zo lang zij hun witte vacht
nog hebben (tot ongeveer 12 dagen oud), is het legaal ze te doden zodra
ze die verliezen. Het verschil is echter slechts enkele dagen, dus
alhoewel ogenschijnlijk men de indruk zou kunnen hebben dat het hier om
volwassen dieren zou gaan, is de waarheid des te schrijnender.
Volslagen hulpeloze baby's worden wreed gedood voor producten die
niemand echt nodig heeft of waarvoor hele goede alternatieven
verkrijgbaar zijn.'  
   
Het IFAW roept de Canadese regering op een einde te maken aan deze
wrede, inhumane en ecologisch niet-duurzame jacht.   
 
Het IFAW is de enige organisatie die ieder jaar consequent deze jacht
observeert en misstanden  vastlegt. Zoals elk jaar brengt het IFAW
media, politici en bekende persoonlijkheden vanuit de gehele wereld
naar de jacht om deze met eigen ogen te aanschouwen.  
 
De internationale gemeenschap veroordeelt deze jacht en Europese landen
zoals België, Italië en ook ons land zijn in voorbereiding voor een
nationaal importverbod voor alle zeehondenprodukten. Ook in Brussel
wordt hard gewerkt aan resoluties die de jacht moeten veroordelen. In
de VS worden zeehonden en andere zeezoogdieren al sinds 1972 beschermd.
 

Bron: IFAW (International Fund for Animal Welfare)