Een 56 jarige inwoner uit Groningen, is gisteren tengevolge van een ongelukkige val van een trap overleden.
Het slachtoffer maakte rond 16.00 uur een misstap op een vaste trap in
een kantoorgebouw aan de Koestraat. Het vermoeden bestaat dat het
slachtoffer hard op het hoofd is gevallen. Het slachtoffer werd per
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, alwaar hij later op de dag
overleed aan zijn verwonding. In overleg met de arbeidsinspectie zal
worden bekeken of nader onderzoek wenselijk is.

Bron: Politie IJsselland