Mensen die vanaf 1 januari 2005 niet voldoen aan de identificatieplicht
kunnen een boete krijgen van 50 euro,. Voor jongeren van 14 tot 16 jaar
is de boete 25 euro. Het betreft een OM-transactie, wat wil zeggen dat
deze overtreding van de nieuwe wet afgedaan wordt door de officier van
justitie.

 
Met de Wet op de uitgebreide identificatieplicht op 1 januari a.s.
treedt ook de Aanwijzing Uitbreiding Identificatieplicht van het
Openbaar Ministerie in werking.  Hierin staat onder andere
beschreven in welke situaties identiteitscontrole door de politie
aangewezen is. De uitbreiding van de identificatieplicht is een
instrument om de handhaving en het toezicht door de overheid over de
gehele linie te versterken. Controle van de identiteitsdocumenten zal
dan ook vooral aan de orde zijn bij onrust of dreigend geweld, zoals
bijvoorbeeld s nachts in uitgaansgebieden. Ook in situaties waarbij
gevaar voor ordeverstoring aanwezig is, zoals bij voetbalwedstrijden,
kan de politie controle van de identiteit uitvoeren. Verder zal de
politie identiteitsdocumenten vragen aan omstanders die aanwezig zijn
op of bij een plaats delict, zoals een schiet- of steekpartij of een
brand.   
 
De hoofdregel voor het Openbaar Ministerie is dat er weinig
ontsnappingsmogelijkheden zijn voor mensen die geen identiteitsbewijs
bij zich dragen. Er is geen recht op een coulante behandeling, omdat
dan op den duur de waarde van de identificatieplicht voor de
rechtshandhaving wordt ondergraven. Degene die geen identiteitsbewijs
bij zich draagt, neemt het risico dat hij een boete krijgt
opgelegd.   
Degene die zich à¨n niet kan identificeren à¨n een valse naam of valse
adresgegevens opgeeft wordt vervolgd voor beide strafbare feiten. 
 

Bron: Openbaar Ministerie