De internationale organisatie Oxfam stelt
dat de omstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden bijna niet
nog slechter kunnen. Zij roept de EU-lidstaten op, vooral Europees
voorzitter Duitsland, om druk op Israel uit te oefenen om de
achtergehouden belastingsinkomsten van de Palestijnse Autoriteit
vrij te geven. De oproep wordt gedaan terwijl het
Midden-Oostenkwartet de VS, EU, Rusland en de VN elkaar op woensdag
21 februari in Berlijn ontmoeten om het vredesproces te
bespreken.

De organisatie waarschuwt ervoor dat de
armoede in de bezette Palestijnse gebieden snel stijgt.
Basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg storten in. De
kans op vrede wordt minder. Het onvermogen van de Palestijnse
Autoriteit om basisvoorzieningen te leveren, wegens een gebrek aan
geld, maakt de conflicten tussen Palestijnen onderling veel
erger.

Het Kwartet dient de oogkleppen af te doen
en de schade te bezien die het beleid veroorzaakt bij gewone
Palestijnse gezinnen. Het gebruik van internationale hulp als
stormram om politieke veranderingen af te dwingen, is niet alleen
immoreel maar ook contraproductief. Terwijl de bloedarmoede van de
Palestijnse Autoriteit steeds erger wordt, omdat Israel beslag
heeft gelegd op de belastinginkomsten en de westerse gemeenschap
een embargo op de hulp heeft ingesteld, blijft vrede een droom en
een verre werkelijkheid. Oxfam erkent Israëls bestaansrecht
als onderdeel van de twee staten oplossing. Oxfam dringt er bij
alle partijen op aan het geweld en het beleid dat het menselijke
lijden verergert stop te zetten, zegt Jeremy Hobbs, directeur van
Oxfam International.

In 2005 ontving de Palestijnse Autoriteit
814 miljoen dollar aan invoerheffingen en belastingen die Israel
had geïnd, plus 348 miljoen dollar aan internationale hulp en
bijna 394 miljoen dollar aan belastingsinkomsten binnen de eigen
grenzen. Sinds de verkiezing van Hamas is de begroting van de
Palestijnse Autoriteit met tweederde omlaag gegaan als gevolg van
Israëls achterhouding van belastingen en het hulpembargo van
het Kwartet.

Dit beleid heeft gigantische gevolgen. Het
veroorzaakt een sociale crisis die de gezinnen in de bezette
Palestijnse gebieden treft. Oxfam roept het Kwartet op druk uit te
oefenen op Israel om de achtergehouden belastingsinkomsten van de
Palestijnse Autoriteit vrij te geven en alle Palestijnse fondsen
over te maken, zegt Hobbs.

Sinds 2006 is de armoede omhoog geschoten.
Tweederde van de Palestijnen leeft nu in armoede: 30 procent meer
dan vorig jaar. Het aantal gezinnen dat niet aan voldoende eten kan
komen, is met 14 procent gestegen. Meer dan de helft van alle
Palestijnen leeft nu in onzekerheid over de voedselvoorziening en
is niet in staat om zonder de hulp hun gezinnen van de dagelijkse
behoeften te voorzien. Het zorgstelsel begint uiteen te vallen.

Werknemers in openbare diensten, zoals
artsen, verplegers, onderwijzers en politieagenten, worden het
hardst getroffen. Zij hebben al sinds februari 2006 geen regelmatig
inkomen gehad. De armoede onder hen is van 35 procent in 2005 tot
71 procent in 2006 gestegen. Volgens de Wereldbank waren de
achterstallige salarisbetalingen voor werknemers in de publieke
sector opgelopen tot 527 miljoen dollar in oktober 2006.

In een poging om een humanitaire crisis te
voorkomen heeft de EU haar hulp verhoogd en het Tijdelijke
Internationale Mechanisme (TIM) opgezet om hulp aan de bezette
Palestijnse gebieden te kunnen geven en tegelijkertijd de door
Hamas geleide Palestijnse Autoriteit te omzeilen. Het TIM steunt
een aantal van de meest behoeftige mensen, maar is niet in staat om
in de behoeften van de meerderheid te voorzien. Het ondermijnt de
Palestijnse structuren, is ineffectief en splijt de Palestijnse
maatschappij.

Oxfam waarschuwt dat dit tijdelijke
mechanisme permanent dreigt te worden en het voorstel van het
Kwartet om het TIM uit te breiden leidt enkel tot een versnelling
in de neergang van de Palestijnse structuren die het meest geschikt
zijn om basisvoorzieningen te leveren.

Het besluit van het Kwartet om het gekozen
gezag fondsen te onthouden heeft vele Palestijnen ervan overtuigd
dat het Kwartet zich niet echt inzet voor democratie in het
Midden-Oosten.

bron:Oxfam Novib