Oxfam Novib is verheugd over de toekenning door de overheid van de gevraagde financiële bijdrage voor haar werk in de komende vier jaar. Het gaat hier om een bijdrage in het kader van het Medefincieringsstelsel (MFS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toekenning is gebaseerd op een onafhankelijke toetsing op kwaliteit en resultaat van alle organisaties die voor medefinanciering in aanmerking wilden komen.

'We zijn heel blij dat we al het werk dat we voor de komende vier jaar hebben gepland, nu ook kunnen gaan uitvoeren', zegt Sylvia Borren, algemeen directeur van Oxfam Novib. 'Het is vooral bemoedigend dat we volgens de commissie blijkbaar in staat zijn geweest ons werk goed en meetbaar uit te voeren. Met deze bijdrage kunnen we honderden partnerorganisaties in het Zuiden blijven steunen die zich inzetten voor ontwikkeling en rechtvaardigheid en kunnen we onze strijd tegen de oorzaken van voortdurende armoede in de wereld vorstzetten. Honderdduizenden kinderen zullen hierdoor onderwijs kunnen volgen, vrouwen en mannen krijgen een kans om uit de verstikkende armoede te komen we vechten op wereldniveau voor een eerlijker verdeling van welvaart, bijvoorbeeld via eerlijker handelsafspraken.'

De bijdrage die Oxfam Novib krijgt via het medefinancieringsstelsel bedraagt 123 miljoen euro voor 2007 en dit bedrag loopt op tot 131 miljoen in 2010. Andere belangrijke bronnen van inkomsten van Oxfam Novib zijn de ruim driehonderdduizend particuliere donateurs en een bijdrage van de Postcode Loterij met een totale opbrengst van 37 miljoen euro.

bron:Oxfam Novib