Europese voorstellen brengen armste landen van de regen in de drup De Europese Commissie moet snel haar onderhandelingspositie over vrijhandel wijzigen. De voorgestelde overeenkomsten met enkele van s werelds armste landen dreigen hen verder de armoede in te duwen, zegt de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam.

Vier jaar na het begin van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (de zogeheten ACP) zegt Oxfam dat Europa nog steeds faalt om ontwikkeling centraal te stellen in de voorgestelde handelsovereenkomsten.

In het rapport, Ongelijke Partners, zegt Oxfam dat de zogenoemde Economische Partnerschapsakkoorden (Economic Partnership Agreements, EPAs in hun huidige ontwerp de ACP-landen eerder zullen schaden dan helpen. Van hen behoren er 39 tot de minst ontwikkelde landen (MOLs).

De ontwikkelingsorganisatie stelt dat de EPAs in hun huidige vorm de boeren in ontwikkelingslanden blootstellen aan directe en oneerlijke concurrentie van zwaar gesubsidieerde producenten uit Europa. Zij zullen ook de regionale integratie ondermijnen alsmede de noodzakelijke groei van werkgelegenheid en kunnen tot substantiële verliezen leiden in inkomsten uit importtarieven. Daardoor komen belangrijke basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs in het gedrang.

Oxfam roept Europa op het EPA-proces in de komende maanden op een nieuw spoor te zetten. De Europese Commissie moet haar ambities tot wederzijdse markttoegang temperen maar vooral haar eigen markt verder openstellen voor producten uit de  ACP-landen.

Het is duidelijk dat de positie van de Europese Commissie serieus herzien moet worden. Veel ACP-landen zijn ernstig bezorgd over de wijze waarop de onderhandelingen over de vrijhandelsakkoorden worden aangepakt. De toekomst van een aantal van s werelds armste landen staat op het spel en Europa weigert naar hun zorgen te luisteren. Dit is gewoon onacceptabel, zegt Adrie Papma, directeur handelscampagne van Oxfam Novib.

Als de EPAs er zouden komen zoals de EU ze nu bepleit, zou dat betekenen dat de ACP-landen belangrijke beleidsinstrumenten als tarieven, concurrentie en investeringen zouden kwijtraken. Dat zijn precies de instrumenten die rijke landen in het verleden zelf hebben gebruikt voor hun ontwikkeling, aldus Oxfam. De organisatie wijst er ook op dat de hoofdzorgen van ACP-landen worden genegeerd. Europa staat erop dat mededinging, investeringen en overheidsaankopen in de slotovereenkomst komen te staan, ondanks de herhaaldelijke tegenwerpingen van ontwikkelingslanden, zowel bij de Wereldhandelsorganisatie als in de EPA-onderhandelingen.

Voor vruchtbare handelsrelaties tussen Europa en haar ACP-partners kun je niet zomaar de spelregels eenzijdig voorschrijven. Het is onaanvaardbaar dat de EU onderwerpen op tafel legt die ontwikkelingslanden al unaniem hadden afgewezen, aldus Papma van Oxfam Novib

Oxfam Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

bron:Oxfam Novib