Het Heemsteedse bedrijf Oxford Services eist in kort geding 300.000 euro van de luchthaven Schiphol en Eindhoven Airport. Het betreft een voorschot op een bij deze luchthavens in te dienen schadeclaim, die in de miljoenen zal lopen. Oxford (bedrijfsadviseurs en vooral actief in de luchtvaart) was nauw betrokken bij plannen tot overname van de Duitse luchthaven Niederrhein. Eindhoven Airport (51 procent eigendom van Schiphol) deed voluit mee in het project, maar trok zich op instigatie van Schiphol plotseling terug. Oxford wil de daardoor geleden schade en gemiste inkomsten op de luchthavens verhalen.

Een consortium, waarin naast Eindhoven Airport en Oxford onder meer NUON en het vastgoedbedrijf TCN zaten, had haar businessplan en de financieringsopzet voor overname en verdere uitbouw van Niederrhein al gereed. Er was sprake van een vertrouwenwekkende samenwerkingsvorm waarbinnen Eindhoven Airport voluit mee deed. In november 2004 werd nog gemeld dat deelname aan het consortium het groene licht van 'moeder' Schiphol had gekregen. 
 
Maar in januari 2005 werd opeens meegedeeld dat Eindhoven Airport zich terug zou moeten trekken. Oxford  werd door Eindhoven Airport een schadevergoeding van 50.000 euro aangeboden. Dat aanbod is afgewezen. Schiphol-directeur P. Verboom is commissaris bij Eindhoven Airport en uit hoofde van die functie op de hoogte van de plannen tot overname van Niederrhein. Toch meldde de Schiphol-directie aan Oxford dat  'Eindhoven Airport in de afgelopen periode kennelijk gesprekken heeft gevoerd over vliegveld  Niederrhein' en dat Schiphol met deze gesprekken 'geen enkele bemoeienis heeft gehad'. Overigens heeft Eindhoven Airport inmiddels laten weten zelf af te zien van een overname van Niederrhein.   
 
Volgens Oxford is een kansrijk initiatief door toedoen van Eindhoven Airport en Schiphol de nek omgedraaid. Oxford meent dat Schiphol een positieve herontwikkeling van Niederrhein uit concurrentie-overwegingen heeft willen dwarsbomen door er onverwacht de stekker uit te (laten) trekken. Daardoor viel het consortium volledig uiteen. In een kort geding bij de rechtbank in Haarlem op 11 mei eist Oxford een voorschot van 300.000 euro. Aansluitend volgt de indiening van een claim. 

bron:Oxford Services