(Persbericht) Het Indisch Platform nodigt u uit voor een persbijeenkomst op dinsdag 30 november a.s. in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Aanvang 12.00 uur, en aansluitend de overhandiging van een petitie in het gebouw van de Tweede Kamer.

Het Indisch Platform vraagt al 65 jaar om politieke aandacht voor het feit dat de salarissen van de Nederlandse militairen en ambtenaren, slachtoffers van de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië, 65 jaar na dato nog steeds niet zijn betaald. Dit staat in schril contrast met andere geallieerde landen (w.o. Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk, België) die al hun militaire en oorlogsslachtoffers inmiddels hebben betaald en de door hen geleden schade hebben vergoed. Deze landen hebben aan de oorlogsgetroffenen een exgratia uitkering gedaan. Nederland is het enige land ter wereld dat niet aan deze verplichtingen heeft voldaan.
Het Indisch Platform zal dinsdag 30 november een petitie aanbieden aan de Vaste Kamercommissie van VWS . Aansluitend zal met de commissie met het Indisch Platform van gedachten wisselen. Voorafgaand aan het aanbieden van de petitie vindt de persbijeenkomst plaats en zal de voorzitter van het Indisch Platform u opening van zaken geven over alles wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Van gesprekken met de vorige staatssecretaris van VWS tot en met de gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden met het huidige Ministerie en de diverse politieke partijen. De nieuwe staatssecretaris mevr. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
heeft de wens te kennen gegeven volledig geïnformeerd te willen worden over deze slepende kwestie en de Kamerfracties hebben de wens te kennen gegeven door de Vaste Tweede Kamercommissie VWS te worden geïnformeerd.

Ondanks toezeggingen van vorige regeringen zijn de door de overheid gevraagde en door het NIOD uitgevoerde onderzoeken resulterende in rapporten over de de Indische kwestie, zoals de ´Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005‘˜ van dr. Hans Meijer en ´Sporen van Vernieling‘˜ van dr. Peter Keppy (kosten voor de belastingbetaler 1,3 miljoen euro) nog steeds niet besproken. De besprekingen tussen het Indisch Platform met de Regering en de Tweede Kamer zijn opnieuw opgestart na de totstandkoming van de nieuwe regering. Het Indisch Platform biedt de Tweede Kamer een petitie aan om hen te bewegen deze rapporten nu eindelijk te bespreken.

Het Indisch Platform streeft ernaar ´De Indische kwestie‘˜ nu definitief op te lossen, waarbij in goed overleg met de Regering en de Tweede Kamer als streefdatum augustus 2011 wordt gehanteerd.

Uw aanwezigheid wordt door het Indisch Platform bijzonder op prijs gesteld.

Agenda

Persbijeenkomst

plaats: Perscentrum Nieuwspoort, Frits van der Poel zaal
tijdstip: 12.00 13.00 uur
aanwezig: Herman Bussemaker, voorzitter St. Het Indisch Platform
Jan van Wagtendonk, voorzitter St. Japanse Ereschulden
Jan de Jong, vice-voorzitter, St. Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

Aanbieding petitie

plaats: Hal Tweede Kamergebouw (Binnenhof 1a)
tijdstip: 13.15 14.00 uur
aanwezig: naast de delegatie van Het Indisch Platform, mevr. Pauline Smeets, voorzitter en leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS en Kamervoorzitter mevr. Gerdi A. Verbeet

Gedachtenwisseling

plaats: Eerste Commissiekamer Tweede Kamergebouw (Binnenhof 1a)
tijdstip: 13.15 14.00 uur
aanwezig: naast de delegatie van Het Indisch Platform, mevr. Pauline Smeets, voorzitter en leden van de vaste commissie voor VWS

Aanmelden svp: Frank Lether, 033 245 00 70 / [email protected]

Pers en Communicatie, Indisch Platform, 020 453 66 40

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular