VVD, PvdA, GroenLinks en D66 verzetten zich tegen de Wet medezeggenschap werknemers (WMW) van minister De Geus. De WMW zou de opvolger moeten worden van de huidige Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De fracties hebben onoverkomelijke problemen met de inhoud en de enorme administratieve lasten die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe wet.

Bij de plenaire behandeling morgenmiddag, zullen de woordvoerders Stuurman, Van Egerschot, Van Gent en Koser Kaya aan minister De Geus vragen het wetsvoorstel in te trekken. De nieuwe Wet medezeggenschap werknemers is een slap aftreksel van de huidige WOR. Dit is nog meer reden waarom de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 zich verzetten tegen invoering van de nieuwe wet. Deze operatie is in onze ogen zinloos en wordt niet gedragen door de direct betrokken partijen (werknemers, ondernemingsraden en werkgevers). Bovendien kost het veel tijd en geld door de inzet van ambtenaren, juristen, werkgevers en werknemers. In plaats van komend jaar duizenden mensen op WMW-cursus te sturen, zien de woordvoerders liever dat werknemers en werkgevers hun energie steken in inhoudelijke discussies over de koers van hun organisatie danwel in een à©chte modernisering van de medezeggenschap.

bron:VVD