De jaarlijkse Paasveetentoonstelling in
Schagen is redelijk rustig verlopen. Er werden 40 agenten ingezet om de
openbare orde te handhaven en er deden zich geen ernstige of massale
calamiteiten voor. Voor het eerst sinds een aantal jaren was er weer
een paasveetentoonstelling zonder beperkingen.

Er kwamen duizenden mensen, waaronder
veel jongeren, naar het centrum van Schagen. Naarmate de dag vorderde
nam de onrust toe, voornamelijk veroorzaakt door drankgebruik. Vooral
na 23.00 moest de politie enkele malen optreden om opstootjes en
vechtpartijen in de kiem te smoren.

In
totaal werden er zo'n 45 bonnen uitgeschreven ondermeer wegens
baldadigheid, openbare ordeverstoring, wildplassen, het niet kunnen
legitimeren en het bezit of gebruik van drugs.

14
personen werden aangehouden en moesten korte tijd blijven. 1 arrestant
werd voor de nacht ter ontnuchtering ingesloten in het bureau van Den
Helder. Hij was zo dronken dat hij niet meer kon praten en had geen
legitimatiebewijs bij zich. Vanmorgen bleek dat het om een 54-jarige
Hongaar uit Heiloo ging.

114
automobilisten werden in en om Schagen gecontroleerd op drankgebruik.
Slechts 2 van hen hadden te diep in het glaasje gekeken en kregen een
proces-verbaal. 

 

bron:politie Noord Holland Noord