Deze week heeft het Institute of Social Studies Dr Rema Hammami benoemd tot houder van de Prins Claus Leerstoel 2005/2006, op basis van een nominatie door het Curatorium van de leerstoel. Zij is benoemd vanwege haar excellente wetenschappelijke bijdragen op gebieden die het thema van de leerstoel raken, onder meer op het gebied van vreedzame co-existentie in Palestina.  

De Prince Claus Chair in Development and Equity is een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelings samenwerking en is ingesteld door de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies.  
 
Dr. Hammami is Amerikaanse met een Palestijnse achtergrond, werkzaam op het Instituut voor Vrouwenstudies op de Birzeit Universiteit, Westbank Palestina. Rema Hammami is benoemd tot Prince Claus Chair-houder onder meer vanwege haar academische bijdrage aan het onderzoek op het gebied van machtsstructuren in Palestina in relatie tot ontwikkeling. Haar 'gender' benadering zorgt voor een waardevolle invalshoek bij de zoektocht naar vrede in de regio 
 
De Prins Claus Leerstoel, waarvoor uitmuntende jonge wetenschappers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben of de Pacific in aanmerking komen, wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. De benoeming geschiedt beurtelings aan de Universiteit Utrecht (UU) en het Institute of Social Studies (ISS). De beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in de ontwikkelingssamenwerking bevorderen. Prinses Maxima is voorzitter van het Curatorium. 
 
bron:ISS