Op het strand van het Zuid-Hollandse Ouddorp is 20 kuub paraffine aangespoeld.  

De paraffine bestrijkt een strook van 18 kilometer lang tussen paal 6
en paal 20, vlakbij natuurgebied De Kwaade Hoek.Rijkswaterstaat (RWS)
is vanochtend gestart de paraffine handmatig op te ruimen. De
verwachting is dat RWS ook morgen nog nodig zal hebben de brokken van
het strand te verwijderen. Vandaag inspecteert RWS of er paraffine in
De Kwaade Hoek terecht is gekomen. 

 
Het is nog niet bekend welk schip ervoor heeft gezorgd dat paraffine op
de kust is terechtgekomen. Er zijn monsters genomen die op het moment
onderzocht worden.  
 
Paraffine wordt onder andere gebruikt bij de productie van kaarsen, in
de farmacie, in cosmetica, in verpakkingen, in banden en vochtwerende
emulsies.  

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat