Hoge parkeertarieven, onveilige en slecht
bereikbare parkeergelegenheden jagen de consument de binnenstad
uit. Winkeliers in binnensteden lopen zo miljoenen aan omzet mis.
Dat op deze gebieden nog veel te verbeteren valt, blijkt uit de
Nationale Parkeertest 2006. Winkeliersorganisatie Platform
Detailhandel Nederland roept steden en parkeerorganisaties op samen
met winkeliers de Nederlandse binnensteden aantrekkelijker te maken
voor de consument.

Bij ruim de helft van de parkeergarages is
de consument vanaf minuut één het uurtarief kwijt. Na
één uur en één minuut moet dan voor
twee uur worden betaald. Het Platform vindt dit onacceptabel en wil
dat aan deze praktijk een einde wordt gemaakt. In de grote steden
is het uurtarief al snel € 2,20, met Amsterdam als treurige
uitschieter met € 3,80 per uur. Wanneer parkeergelegenheden
hun tarieven verhogen, doen zij dit vaak buitensporig, met een
veelvoud van de inflatie. Klantonvriendelijk is dat in slechts 13%
van de gevallen met de PINpas kan worden betaald. De pinpas moet
overal worden geaccepteerd.

De meeste parkeergelegenheden zijn goed
verlicht. Qua bemanning scoort 35% echter matig of slecht. Hier zit
niemand bij de in- of uitgang, heeft het personeel geen zicht op de
betaalautomaten of is er geen kantoortje te bekennen. Dit is slecht
voor de veiligheid. Het vorige onderzoek laat hetzelfde beeld
zien.

Op het gebied van bereikbaarheid valt nog
veel te verbeteren. Bij 75% moet beter worden aangegeven waar en
hoeveel beschikbare plekken er nog zijn. Dit voorkomt rondrijden op
zoek naar een plek, dus verkeersdrukte en milieuvervuiling.
Daarnaast moet bij 25% vanaf de snelweg beter worden aangegeven hoe
de consument bij het winkelgebied komt. Ook wat betreft
bereikbaarheid is geen verbetering te zien ten opzichte van
2005.

Bijna 40% van de onderzochte steden kent
Park & Ride (P&R) voorzieningen. Het Platform Detailhandel
Nederland juicht deze faciliteiten toe, net als goed openbaar
vervoer en de in opkomst zijnde gratis bewaakte fietsenstallingen.
Deze initiatieven mogen echter niet ten koste gaan van de
parkeervoorzieningen in de binnensteden. Consumenten willen graag
vlakbij de winkels kunnen parkeren.

Het Platform Detailhandel Nederland ziet
graag vitale binnensteden. In vitale steden horen winkels. Het feit
dat voor parkeren moet worden betaald of dat elders goedkoper kan
worden geparkeerd is voor veel mensen reden om naar een ander
winkelgebied te gaan. Het Platform vindt het onbegrijpelijk dat
steden en parkeerbedrijven deze wetenschap negeren.

Het Platform Detailhandel Nederland voert
de Nationale Parkeertest jaarlijks uit om de parkeeromstandigheden
in Nederland tegen het licht te houden. Dit jaar komt de
Scheldepleingarage in Vlissingen als beste uit het onderzoek. De
winnaar van vorig jaar – het Maagjesbolwerk in Zwolle –
is afgezakt naar de 28ste plaats.

bron:Platform Detailhandel