Bijstandsgerechtigden met weinig kans op
werk kunnen straks langer dan twee jaar met behoud van hun
uitkering aan het werk om zo hun kansen op een baan te vergroten.
Dat is het gevolg van een wijziging van het wetsvoorstel
participatieplaatsen die staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Participatieplaatsen (voorheen
terugkeerbanen) zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden die het
moeilijkst aan een baan kunnen komen. Zij krijgen de mogelijkheid
om, met behoud van uitkering, te werken en zo te werken aan hun
terugkeer op de arbeidsmarkt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel
was opgenomen dat dit maximaal twee jaar mocht duren. Vanuit de
Tweede Kamer kwam het verzoek om de termijn te verruimen.

In het nieuwe voorstel krijgen gemeenten
de mogelijkheid om de duur twee keer met een jaar te verlengen. Dit
kan alleen in het uitzonderlijke geval dat iemand, na twee jaar in
een participatieplaats te hebben gewerkt, niet klaar is voor het
maken van een volgende stap in zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Een vervolgstap kan een stageplek of een cursus zijn of – in
enkele gevallen –een gewone baan.

De staatssecretaris schrijft dat het niet
de bedoeling is dat de verlenging van de duur van
participatieplaatsen een automatisme wordt. “De duur moet
juist zo kort mogelijk zijn, bij voorkeur korter dan twee
jaar.” De procedure voor verlenging is zo ingericht dat die
hieraan bijdraagt.

Drie maanden voor de participatieplaats
afloopt moet de gemeente beoordelen wat de beste vervolgstap is
voor de uitkeringsgerechtigde. Als dit een verlenging van de
participatieplaats is, dan moet de uitkeringsgerechtigde aan het
werk bij een andere organisatie. Ook moet hij daar andere
werkzaamheden verrichten. Zo wordt voorkomen dat de
participatieplaats een doel op zich gaat worden in plaats van een
middel bedoeld om mensen terug te laten keren naar de
arbeidsmarkt.

Het wetsvoorstel dat de
participatieplaatsen regelt ligt voor behandeling bij de Tweede
Kamer. Het zou op 1 januari 2007 in werking moeten treden.

bron:SZW