De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar bij controles in de bouw relatief
vaak proces-verbaal opgemaakt tegen particulieren. Bij 65 procent van
de bezochte particulieren was sprake van illegale arbeid terwijl dit
bij aannemers het geval was bij 19 procent van de controles. In totaal
werden 362 controles uitgevoerd, waarvan 51 bij particulieren die
personeel hadden ingehuurd voor bouwwerkzaamheden. De Arbeidsinspectie
stelde - met name bij particulieren - onderzoek in naar aanleiding van
tips; de cijfers zijn dan ook niet representatief.

In de loop van vorig jaar kreeg de Arbeidsinspectie steeds meer
signalen over de inzet van illegale werknemers bij bouwwerkzaamheden
aan woningen van particulieren. De inspectiedienst besteedde haar
aandacht in 2003 daarom behalve aan bouwplaatsen ook aan woningen die
verbouwd of gerenoveerd werden. Ook dit jaar worden vaker controles bij
particuliere opdrachtgevers gehouden.

De Arbeidsinspectie trof bij haar inspecties in 2003 een kleine 300
werknemers aan die illegaal aan de slag waren. Van hen was 55 procent
afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De betrokken werknemers deden
vaak ongeschoolde en laagbetaalde klussen. Het gaat onder meer om
betonvlechten en sjouwwerk.

De boete voor illegale arbeid gaat op korte termijn fors omhoog.
Particulieren die zich hieraan schuldig maken, kunnen een boete van
4000 euro tegemoet zien per illegaal tewerkgestelde werknemer. Voor
bedrijven gaat een bedrag van 8000 euro gelden. Nu nog is de boete in
de praktijk een kleine 1000 euro per werknemer.

De overheid treedt hard op om te voorkomen dat bonafide aannemers
oneerlijke concurrentie ondervinden door de inzet van illegale arbeid.
Ook kan illegaal werk ertoe leiden dat legale werknemers werkloos raken
of blijven en een beroep moeten (blijven) doen op de bijstand.

Bron: Ministerie SZW