De Partij và³à³r Allochtone Nederlanders (PAN) wil alle bevolkingsgroepen in
Nederland  mobiliseren en bundelen en vervolgens meedoen aan de parlementsverkiezingen in 2007. De partij zal dan de enige partij zijn die de vorming van een waarachtige culticulturele samenleving als haar eerste prioriteit beschouwt.

Volgens PAN zijn er drie belangrijke en samenhangende redenen voor de ontwikkeling van een multiculturele toekomst: de internationale verhoudingen, de binnenlandse verhoudingen en de noodzakelijke groei en innovatie van de economie.

Dit staat te lezen op de website van de nog jonge partij. Gezien de internationale verhoudingen is de ontwikkeling van een multicultureel Nederland volgens PAN een dringende noodzaak geworden. De mondiale verhoudingen zijn niet meer los te zien van het dagelijkse leven in Nederland. Het buitenlandse beleid ten aanzien van o.a. Afghanistan, Irak en Turkije heeft directe gevolgen voor de toenemende spanning tussen de vele bevolkingsgroepen in Nederland.

Het huidige kabinet geeft zich daar te weinig rekenschap van. PAN stelt dat het Midden
Oosten beleid van de Nederlandse regering allereerst gerelateerd moet zijn aan de
binnenlandse verhoudingen. Dit kabinet staat met haar Midden Oosten beleid met de rug
naar haar eigen, multiculturele, bevolking.

Tegen het kabinetsbeleid Afghanistan en Irak
De PAN verzet zich dan ook tegen het beleid van dit kabinet in het Midden Oosten. De PAN
vindt dat Nederland zich onmiddellijk terug dient te trekken uit Afghanistan en zeker
geen extra manschappen dient te sturen naar dit land. De oorlog die de Verenigde Staten
voert tegen de Taliban en Al Qaida is op deze wijze niet te winnen en zet alle
internationale verhoudingen op scherp. Een snelle economische opbouw van dit gebied is
volgens PAN een beter wapen in de strijd.

Terugtrekking uit en hulp aan Irak.
PAN stelt dat Nederland zich onmiddellijk dient terug te trekken uit Irak. In plaats van
het geven van militaire hulp aan de Amerikanen zou de Nederlandse regering, samen met het Nederlandse bedrijfsleven, zich veel meer in moeten spannen dit verwoeste land opnieuw op te bouwen.

Snelle toetreding Turkije tot de EU.
Ook ten aanzien van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie stelt PAN dat het
huidige kabinet een verkeerd signaal geeft richting binnenlandse en internationale
verhoudingen. Volgens PAN dient Nederland de toetreding van Turkije tot de Unie te
bespoedigen. Dit zal zowel de sociaal economische betrekkingen met Turkije als de relatie met de rest van het Midden Oosten bevorderen.

bron:PAN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular