De in 2008 opgerichte landelijke politieke Partij voor Mens en Spirit doet onder lijstnummer 9 mee aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen voor de centrale stad. De partij meent een grote groep potentiële kiezers met een spirituele instelling te vertegenwoordigen en mikt op twee zetels in de raad. Partij voor Mens en Spirit werkt vanuit een vernieuwende levens- en maatschappijvisie, waarbij 'politiek vanuit het hart' het uitgangspunt is. Dit betekent: verbonden leven en werken met elkaar en besluitvorming vanuit betrokkenheid, integriteit en samen met de burger.

Volgens een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ('Geloven in het publieke domein', 2006) zijn er 26% ongebonden spirituelen in ons land. Deze mensen herkennen zich vaak niet meer in de politiek omdat zij een andere levensvisie bezitten, genoeg hebben van de vermarkting, polarisatie en het gebrek aan transparantie. Zij hebben zich afgewend van de politiek omdat de noodzakelijke grote veranderingen te laat of helemaal niet gemaakt worden en omdat zij deze grote veranderingen op vredevolle wijze, met begrip voor alle groepen in de samenleving willen bereiken.

De Partij voor Mens en Spirit probeert nu deze mensen weer warm te maken voor politiek, te beginnen in Amsterdam en Eindhoven. De Partij heeft een holistische benadering waardoor de belangen van alle partijen (ook milieu, dieren en tegenstanders) worden meegenomen in haar standpunten. Alles behoort tot een eenheid en alles beïnvloed elkaar.

De Partij gelooft dat het huidige economische systeem grote ongelijkheid veroorzaakt en haar langste tijd heeft gehad. Veranderingen dienen van onderaf te komen, samen met de burger. Zij wil dan ook in Amsterdam ruim baan geven aan initiatieven, die tot een vreedzame en duurzame maatschappij leiden, te beginnen bij milieu, economie, onderwijs en gezondheid.

De fractiekandidaten zoals ze op lijst 9 staan vermeld: Lou Hamburger (Theunissen), Edvard Meijer, Mariska van Dekken, Martijn Steinz, Mahmoud Ibrahim, Jeroen van Beele, Meike van Hoek en Ahmed Rahali.

Voor meer informatie, zie het Amsterdamse partijprogramma op onze website, of neem contact op met een van de duo-lijsttrekkers.

Milieu en economie

Alleen universele oplaadpunten voor elektrische auto's in Amsterdam toestaan.

Partij voor Mens en Spirit vindt dat elektrische auto's dienen te kunnen worden opgeladen met (zonne-)energie aan huis en met pinpasbetaling bij alle openbare oplaadpunten in Amsterdam en heel Nederland. Partij voor Mens en Spirit vindt deals met individuele maatschappijen met eigen, verschillende stekkersystemen onverstandig. Een elektrische Amsterdamse auto moet ook elders kunnen opladen. Er moet een 'nationaal stekkersysteem' komen en daar dient Amsterdam het voortouw in te nemen. Door de markt zijn gang te laten gaan wordt de introductie van de elektrische auto afgeremd. Subsidie aan Nuon voor dit project dient onmiddellijk te worden gestaakt.

Partij voor Mens en Spirit begrijpt dat overheid en bedrijfsleven accijnsinkomsten, omzet en winst derven, maar daarvoor dient een oplossing te worden gevonden zonder de invoering van schoon vervoer te vertragen. De mens gaat voor het bedrijf.

Onderwijs

Democratisch onderwijs bevorderen en dogmatisch onderwijs ontmoedigen in Amsterdam.

Partij voor mens en spirit wil meer experimenteren met onderwijsvrijheid en wil meer democratische vormen van onderwijs. Niet alleen het zeer getalenteerde vioolspeelstertje maar elk kind dient het speciale onderwijs te krijgen dat bij hem of haar past. De scholing dient dus te worden aangepast aan de talenten van het kind in plaats van andersom.

De resultaten die met meer democratisch onderwijs worden gehaald blijken niet alleen op cognitief gebied goed te zijn, maar betreft ook juist de sociaal/emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Kinderen leren veel meer voor elkaar op te komen, leren regels aan elkaar en hebben meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Binnen de gemeente Amsterdam willen wij op zogenaamde vernieuwingsscholen en andere scholen daarom meer vormen van democratisch onderwijs stimuleren. Er worden steeds meer gevoeligere kinderen geboren, veel kinderen worden hoger of anders sensitief. Het onderwijs moet daar als eerste op worden aangesloten, zodat deze kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en hun eigen talenten beter kunnen ontplooien. Waardoor gedragsproblemen kunnen worden verminderd omdat kinderen meer ruimte krijgen waarin ze zich kunnen bewegen. De inzet van digiborden (met universele stekkers) en ander visueel materiaal moet worden gestimuleerd, omdat juiste de nieuwe kinderen beter kunnen leren met behulp van visuele ondersteuning, naast het ontvangen van auditieve informatie.

Gezondheid

De gezondheid van Amsterdammers duurzaam bevorderen door preventie.

Ziektes en arbeidsongeschiktheid kunnen vaak voorkomen worden en genezingsprocessen kunnen versneld worden wanneer veel meer aandacht is voor een gezonde leefstijl. Onder leefstijl vallen ook gezonde voeding, meer beweging, het meer uiten van emoties enz. Op deze manier wordt er meer aandacht besteed aan het versterken van het immuunsysteem, essentieel voor de ontwikkeling van de mens. Partij voor Mens en Spirit legt daarom het accent op een schoon milieu, biologische voeding (ook op scholen en in kantines van bedrijven) en hulp bij het overstappen op bijvoorbeeld onbewerkte, vegetarische of veganistische voeding. Gemeentelijke instellingen dienen sociale projecten te ontwikkelen en meer voorlichting te geven om mensen te helpen gezonder te worden.

Noord/Zuidlijn

Natuurlijk kan in Amsterdam geen enkele politieke partij om de Noord/Zuidlijn heen. Ook Mens en Spirit heeft dan ook haar standpunt hierover geformuleerd.

Er is reeds 2 miljard euro in de Noord-Zuidlijn geïnvesteerd. Nu is de helft van de Noord-Zuidlijn inmiddels af en zal deze in 2017 geheel voltooid zijn. Partij voor Mens en Spirit vindt dat de huidige kostenraming voor de Noord-Zuidlijn, 3,1 miljard euro te positief is ingeschat. Aangezien het grootste deel van de risico's (het voltooien van het graven van de diepste bouwputten en het boren van de tunnels) nog genomen moet worden, dient eerder rekening gehouden te worden met een totale investering van 4 miljard euro en een oplevering na 2017. Om de kosten in de toekomst beter in de hand te houden, vindt Partij voor Mens en Spirit dat een deel van de risico's die inmiddels inschatbaar zijn (bijvoorbeeld damwandlekkages) overgeheveld dient te worden naar de aannemers Dura Vermeer en Zà¼blin. Dit zijn immers de partijen die er aan verdienen. Stoppen van het project is niet zinvol omdat dit kapitaalvernietiging betekent en omdat Amsterdam dan 1 miljard rijkssubsidie dient terug te betalen. Wij vinden wel dat een onafhankelijke commissie nog dient te bepalen welk deel van de risico's nog voor ons liggen en hoeveel middelen dienen te worden gereserveerd om deze risico's voldoende af te dekken. Mocht Amsterdam de te ramen investering niet kunnen opbrengen, of mochten de aannemers onvoldoende risico willen overnemen, dan dient het project te worden gefaseerd, totdat wel een financieel en organisatorisch haalbaar plan op tafel ligt. In het uiterste geval dient voorlopig alleen het deel Buikslotermeerplein Centraal Station te worden afgebouwd.

Ten aanzien van grote projecten dient een geheel ander beleid te worden gevoerd. Het gaat om belastinggeld, dus uitdrukkelijke steun van de bevolking is een eerste vereiste. Uit onderzoek blijkt dat bij dit type projecten overschrijdingen van 30% tot 50% gewoon zijn. Dit moet ingecalculeerd worden op het moment van keuze door gemeente en bevolking.

Geplaatst door Mens en Spirit Amsterdam