Heeswijk-Dinther, 31 augustus 2009 - Eugà¨ne Janssen, directeur-eigenaar van Search, roept de partijen in de asbestketen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de asbestketen transparant te maken. Hij sluit daarbij aan bij de woorden van Jacqueline Cramer in het voorwoord van zijn boek Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking. à¢â‚¬à…“Alleen door goede handhaving en soepele samenwerking tussen betrokken partijen, kan de asbestketen optimaal functioneren., aldus Minister van VROM Jacqueline Cramer.

De behoefte aan duidelijk overzicht, bruikbare informatie en praktische handvatten binnen de keten is groot. Dit wordt mede geïllustreerd door het rapport van de VROM-inspectie dat Minister Cramer in januari aanbood aan de Tweede Kamer, waaruit bleek dat onder andere gemeentes nog veelal moeite hebben met de handhaving betreffende asbest.

Search, een van de marktleiders op het gebied van asbestonderzoek in Nederland, doet bij monde van directeur Eugà¨ne Janssen de oproep aan de partijen in de asbestketen om hun verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk de keten transparant te maken. à¢â‚¬à…“Het zou naïef zijn om te beweren, dat er geen misstanden zijn in de asbestketen., aldus Janssen. à¢â‚¬à…“De noodzaak is groot om de samenwerking te zoeken, overzicht te creëren en oplossingen te zoeken. Niet alleen om een zuivere sector te creëren, maar om zo tevens te zorgen dat het vertrouwen in de sector weer terugkeert. Dat men weet dat gezondheid en een zorgvuldige aanpak van asbest voorop staat, in plaats van dat men de sector associeert met malafide praktijken en machtsspelletjes.

Om het niet te laten bij een oproep alleen, heeft Janssen, met bijdragen van de diverse ketenpartijen het boek Asbestfeiten geschreven en zo het reilen en zeilen betreffende asbest in kaart gebracht. In het boek komen de wettelijke en normstellende documenten aan de orde, worden de diverse partijen toegelicht en worden aan de hand van duidelijke toelichting van wettelijke bepalingen en tal van praktijkvoorbeelden praktische handvatten geboden.
à¢â‚¬à…“Daarnaast zullen we de kennis die we opdoen actief verspreiden. Zo organiseren we momenteel een congres waarin een overzicht en update van actuele informatie vanuit de diverse ketenpartijen wordt geboden. Voorts zullen we onze informatie actief aanbieden op de website www.asbestfeiten.nl. Hierdoor proberen we ook andere partijen te stimuleren tot het delen van kennis en het transparant maken van de sector.
Het eerste exemplaar van het boek Asbestfeiten zal op 16 september op het genoemde congres worden aangeboden aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Op 16 september wordt ´Hà©t congres over asbestfeiten´ georganiseerd in het Beatrix Theater te Utrecht. Het boek en daarmee de samenwerking binnen de branche, zal de grondslag vormen van het congres. Naar schatting driehonderd beslissers, zijnde opdrachtgevers dan wel handhavers, zullen dit congres bezoeken.
Bij deze gelegenheid zal het boek Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking worden overhandigd aan mevrouw Jorritsma vanuit haar functie als voorzitter van VNG.

Voor meer informatie of vragen omtrent dit onderwerp, het congres of het boek kunt u terecht bij Pieke Janmaat op telefoonnummer 0413-292982 of via het e-mailadres [email protected]

Website: http://www.asbestfeiten.nl