Om het recreëren op recreatiegebied
de Slingeplas zo goed mogelijk te laten verlopen houden ook dit
jaar diverse partners extra toezicht. Hierbij hoopt men, dat de
bezoekers zich aan de geldende terreinregels houden. Bij
overtreding wordt er bekeurd.

Het lijkt er even op dat de zomer al
begonnen is, maar de echte drukte moet nog komen. Tijdens warme
dagen wordt De Slingeplas in Bredevoort door duizenden dagjesmensen
bezocht. Niet alleen mensen uit de omliggende plaatsen bezoeken de
Slingeplas maar ook onze oosterburen hebben deze schitterende
locatie ontdekt voor een dagje uit. Afgelopen jaar bezochten
175.000 mensen de Slingeplas!

Om alles goed te laten verlopen vinden er
naast het reguliere toezicht jaarlijks extra politiecontroles
plaats. Deze projectmatige inzet wordt uitgevoerd in de periode
vanaf begin mei tot eind september. Er wordt met name gecontroleerd
of de bezoekers zich aan de geldende terreinregels houden.

Zo is het verboden om honden los te laten
lopen, het stoken van vuur is verboden en men mag na zonsondergang
niet op het recreatiegebeid aanwezig zijn. Ook de nachtvisserij is
niet toegestaan.

Het foutief parkeren op de toegangswegen
en de parkeeroverlast in de woonwijk het Stadsbroek zijn punten van
aandacht.

Voor de toegangswegen de Kruittorenstraat,
Pastoorsdijk en Ooievaarsdijk geldt aan beide zijden van de weg een
parkeerverbod door de aanwezigheid van een parkeerverbodszone. In
het recreatiegebied zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig !

De toegangswegen dienen vrij te blijven
voor de hulpverleningsdiensten om bij eventuele ongevallen of
andere incidenten direct en snel ter plaatse te kunnen komen.

De politie werkt in dit project van
toezicht nauw samen met de terreinbeheerders van het Recreatieschap
Achterhoek/Liemers en de buitengewone opsporingsambtenaren van de
Wildbeheereenheid Aalten e.o. Er zal zowel overdag als ‘s
nachts worden gecontroleerd.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland