Vandaag ondertekent minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) in aanwezigheid van officials van het waterleidingbedrijf van de gemeente Pekan Baru (Noord-Oost Sumatra), een partnership gericht op verbetering van de drinkwatervoorziening. Hiermee worden 280.000 inwoners in Pekan Baru van schoon drinkwater voorzien.

Het aantal inwoners dat hiermee schoon drinkwater krijgt, stijgt van 10% naar circa 50%. Aan dit publiek-private partnership doet behalve het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Pekan Baru verder een joint venture van Nederlandse en Indonesische bedrijven deel. Dit joint venture draagt zorg voor de aanleg van de waterleidingen en voor het management van het project. Het is de bedoeling dat vanaf 2007 op een kostendekkende manier water wordt geleverd en nieuwe investeringen tot een verdere uitbreiding van de watervoorziening en de afvalwaterverwerking zorgen.

Met dit project, met een looptijd van 2005 tot 2010, is een totale financiering van ruim 10 miljoen Euro gemoeid. De helft daarvan wordt bijgedragen vanuit het budget van Ontwikkelingssamenwerking; de helft wordt gefinancierd door de private partijen in het project.

Dit initiatief komt voort uit de Call for Ideas van 2004 waarbij aan binnenlandse en buitenlandse bedrijven is gevraagd om met voorstellen te komen die aansluiten bij het duurzame ontwikkelingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verbetering van de drinkwatervoorziening maakt hier onderdeel van uit.

Vergroten van de toegang tot schoon drinkwater is een van de internationaal overeengekomen Millennium doelstellingen ter bestrijding van armoede. Nederland heeft zich ertoe verplicht om voor 2015 in totaal 50 miljoen mensen van schoon drinkwater en toiletgelegenheid te voorzien.

bron:BuZa