Mensen die een reisdocument aanvragen,
kunnen straks terecht in een gemeente naar keuze. Hiervoor komt een
nieuwe, centrale reisdocumentenadministratie. De verandering moet
identiteitsfraude helpen tegengaan. Dit staat in een wetsvoorstel
van staatssecretaris Bijleveld (BZK), waarmee de rijksministerraad
heeft ingestemd. Het voorstel gaat voor advies naar de Raad van
State.

Door een centrale
reisdocumentenadministratie kunnen instanties die paspoorten
uitgeven, beter controleren of de gegevens van de aanvrager juist
zijn.

Zij kunnen bijvoorbeeld nagaan of de
aanvrager onder een andere identiteit al een Nederlands
reisdocument heeft. Ook is te zien of een reisdocument gestolen of
vermist is of is vervallen.

Online raadplegen

De instanties kunnen de administratie
straks 24 uur per dag online raadplegen. Ook de instanties op de
Nederlandse Antillen en Aruba en ambassades en consulaten
beschikken dan altijd over de laatste informatie.

Bron: BZK