Pastoor Harm Schilder van de Tilburgse
parochiekerk van de Heilige Margarita Maria heeft vrijdagmorgen om
7.15 uur gewoon de kerkklokken geluid. Hij overschreed daarmee het
ultimatum dat de gemeente hem gesteld had. Het college van B&W
in Tilburg had hem twee weken geleden gesommeerd vóór
vandaag te stoppen met het vroege klokgelui, omdat hij daarmee
geluidsnormen overschrijdt.

De gemeente dreigde de pastoor met een
dwangsomprocedure als hij niet uiterlijk 16 maart het klokgelui
staakte. Toch gaat het Tilburgse college de pastoor nog niet meteen
met boetes dwingen zich aan het luidverbod te houden, zegt een
woordvoerder van wethouder Marieke Moorman.

Eerst volgen nieuwe geluidsmetingen. Mocht
daaruit blijken dat pastoor Schilder met het vroege gebeier nog
steeds geluidsnormen overschrijdt, dan stelt de gemeente hem een
nieuw ultimatum. Ook wordt hem in dat geval opnieuw een
dwangsomprocedure in het vooruitzicht gesteld, waarmee hij een
boete riskeert van maximaal 5000 euro per overtreding.

Wethouder Moorman hoopt dat het niet tot
een dwangsomprocedure hoeft te komen, zegt haar woordvoerder. "Een
dergelijke verharding van de verhoudingen vinden we niet wenselijk.
We hopen er in gesprek met de pastoor samen uit te komen".

Volgens de woordvoerder heeft de gemeente
best begrip voor het belang van de pastoor die de mensen wil
oproepen naar de mis te komen. Daarbij speelt ook de vrijheid van
godsdienst een rol. Maar de gemeente heeft ook te maken met de
belangen van de buurtbewoners die gedupeerd worden door de forse
overschrijding van de geluidsnormen.

Klokluiden om 7.15 uur 's ochtends is op
zichzelf wel toegestaan. Alleen produceren de huidige kerkklokken
teveel decibellen. "Het volume is vergelijkbaar met een
brandalarm", zegt de gemeentewoordvoerder. Luiden met een lichtere
kerkklok kan een oplossing zijn. Ook andere oplossingen zijn
denkbaar. "De pastoor zou de mensen een sms kunnen sturen", oppert
de woordvoerder.

Het college van B&W dreigde Schilder
twee weken geleden met een dwangsomprocedure als het klokluiden
niet vóór 16 maart zou stoppen. De gemeentelijke
waarschuwingsbrief volgde op klachten van buurtbewoners, verenigd
in de actiegroep 'De Wakkere Luiden'.

Het comité haalde ruim honderd
handtekeningen op tegen de geluidsoverlast van de kerkklokken. Die
nodigen elke werkdag om 7.15 uur de mensen uit om deel te nemen aan
de eucharistieviering van 7.30 uur. Uit geluidsmetingen van de
gemeente bleek dat de normen fors worden overschreden.

Pastoor Schilder heeft zich in een brief
aan het Tilburgse college van B&W op het standpunt gesteld dat
het klokluiden niet in strijd is met de wet. Hij heeft ook 400
handtekeningen ingezameld bij een petitie vóór het
klokluiden.

Bron: RKK