Met het motto à¢â‚¬Å“Er kan iets aan gedaan wordenà¢â‚¬ trekt een groepje vrijwilligers deze zomer het land door. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan Rotterdam. Op het Eendrachtsplein hadden zij hun grote gele tent opgezet om zo hulp te verlenen bij allerlei grotere en kleinere rampen.

Pastoraal werkers zijn getraind in het aanpakken van allerlei soorten situaties. Dankzij deze training kunnen zij het lijden en trauma verlichten ten tijde van rampen of problematiek die wat dichter bij huis ligt aanpakken, zoals kapot gelopen huwelijken en ruzies. Dat laatste is waar de groep zich afgelopen zaterdag voornamelijk mee heeft beziggehouden.

à¢â‚¬Å“Het geeft een hoop voldoening om met wat simpele oplossingen een groot verschil in iemand z‘˜n leven te maken. Daar doe ik het uiteindelijk voorà¢â‚¬, aldus ´à©à©n van de vrijwilligers in Rotterdam. Ze hebben zo aan enkele tientallen hulp kunnen verlenen.

à¢â‚¬Å“Een pastoraal werker sluit zijn ogen niet voor de pijn, het kwaad, en de onrechtvaardigheid van het bestaan. Integendeel, hij is erin getraind om met deze dingen om te gaan en anderen te helpen verlichting hiervan te bereiken.à¢â‚¬, zei L. Ron Hubbard dertig jaar geleden toen hij het programma begon.

Inmiddels is de groep Pastoraal werkers van de Scientology Kerk uitgegroeid tot 203.000 man sterk en hebben zij miljoenen mensen geholpen. Zo waren ze aanwezig bij 9/11 en werkten daar zij aan zij met de brandweer. Tijdens de nasleep van de Tsunami hielpen zij de lokale bevolking om hun leven weer op gang te brengen en vandaag zijn er nog altijd grote groepen vrijwilligers actief in Haïti.