Vereniging Eigen Huis heeft patent verkregen op haar systeem van
geautomatiseerde verwerking van opleveringsgebreken in
nieuwbouwwoningen. Het hele systeem van registreren, opslaan,
verzamelen en verwerken van opleveringsgebreken is door de vereniging
in eigen huis ontwikkeld. Met behulp van de keuringsmethodiek worden de
door bouwkundigen geconstateerde opleveringsgebreken nauwkeuriger,
sneller en op uniforme wijze vastgelegd. De koper krijgt ter plaatse
een geprinte versie van het keuringsrapport overhandigd, die ook als
procesverbaal van oplevering kan dienen. De keuringsresultaten worden
vervolgens gezonden naar de databank van Vereniging Eigen Huis.

De methodiek van Vereniging Eigen Huis biedt het voordeel dat de
resultaten inzicht geven in de landelijke kwaliteit van
nieuwbouwwoningen en van bouwers. 'De opgebouwde kennis geeft de
vereniging een krachtig instrument in handen om bouwers aan te spreken
op de opleveringskwaliteit in de nieuwbouw. De vereniging streeft naar
een halvering van het aantal opleveringsgebreken binnen vijf jaar. Daar
hebben alle kopers van nieuwbouwwoningen baat bij', aldus Erik
Nieuwenburg, directeur van Eigen Huis Bouwkundig Advies BV.  
 
Overigens vindt de vereniging dat de bouwondernemer de mogelijkheid
moet krijgen om de eigen prestaties te vergelijken met objectieve en
representatieve landelijke gegevens. Vereniging Eigen Huis voert
daartoe overleg met het bouwbedrijfsleven, projectontwikkelaars en
ondernemersorganisaties. Doel van het overleg is de ontwikkeling van
een benchmark op basis van de Eigen Huis keuringsmethodiek. Bouwers
kunnen dan hun eigen presteren in de opleveringskwaliteit van nieuwbouw
meten en vergelijken met de benchmark.  
 
Het gepatenteerde keuringssysteem van Vereniging Eigen Huis is sinds
november 2004 in gebruik. Op dit moment staan 35.000 woningen met in
totaal ruim 700.000 gebreken geregistreerd in een centraal
datawarehouse. Gemiddeld worden door Vereniging Eigen Huis 20 gebreken
per opgeleverde nieuwbouwwoning geregistreerd, maar uitschieters tot
ruim boven de vijftig gebreken vormen geen uitzondering.   

Bron: Vereniging Eigen Huis