‘Thuis bij uw huisarts. Vertrouwd, dichtbij en deskundig’. Zo luidt de titel van de patiëntenfolder die in samenwerking met huisartsen en de NPCF is ontwikkeld. Iris van Bennekom, directeur NPCF, ontving tijdens de Huisartsbeurs 2007 op vrijdag 13 april uit handen van LHV-voorzitter Steven van Eijck het eerste exemplaar.

De folder bestrijkt een aantal belangrijke onderwerpen op hoofdlijnen over wat de huisarts allemaal voor de patiënt kan betekenen. In de praktijk en spreekkamer zorgt het voor nieuwe gesprekken tussen huisarts en patiënt. Bijvoorbeeld over de manier waarop de huisartspraktijk is georganiseerd en welke verwachtingen de patiënt van zijn of haar huisarts heeft. De folder is een uitvloeisel van de eind 2006 gepubliceerde bestuursverklaring, waarin de LHV huisarts en patiënt samen centraal zet in haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg.

 

De folder is een uitnodiging en een hulpmiddel om huisarts en patiënt over onderwerpen als bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg en nog veel meer onderwerpen met elkaar in gesprek te laten raken. Bijvoorbeeld om toe te lichten hoe de praktijk georganiseerd is en waarom, maar ook om de patiënt te laten vertellen wat deze van zijn of haar huisarts verwacht. Patiënten worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd op eigen initiatief het gesprek aan te gaan. Niet voor niets luidt de laatste regel van de folder: ‘Hebt u vragen of wensen? Praat er eens over met uw huisarts.’

 

bron:LHV