(Persbericht) Omdat de patiënt centraal staat in de organisatie van Polikliniek de Blaak is het van groot belang de klanttevredenheid regelmatig te toetsen. Dit gebeurt door in een bepaalde periode alle patiënten na afloop van de behandeling te vragen om anoniem een enquàªte in te vullen. De resultaten van deze enquàªte worden in het PTO rapport uitgewerkt. Dit jaar is onderzoek gedaan onder patiënten met spataderen, huidziekten of aambeien.

Aan de enquàªte 2010 hebben 444 patiënten meegewerkt. Gemiddeld gaven zij Polikliniek de Blaak een 8,6 als eindcijfer. Een deel van het eindrapport is op de site van Polikliniek de Blaak na te lezen. Naast deze antwoorden zijn er zeer nuttige opmerkingen, tips en suggesties aangedragen door de patiënten.

Polikliniek de Blaak is natuurlijk heel trots op dit resultaat en wil iedereen die meegewerkt heeft graag bedanken. Hoewel de resultaten uitstekend waren zijn er toch ook diverse verbeterpunten naar voren gekomen waarmee het kwaliteitsteam inmiddels aan de slag is gegaan.