Het plan van het nieuwe kabinet om een
dialoog aan te gaan met patiënten is een mijlpaal in de
geschiedenis van de patiënten- en consumentenorganisaties.
Nooit eerder gaf een kabinet blijk van de noodzaak om de positie
van de zorgconsument verder te versterken. Dit biedt mogelijkheden
voor een Zorgconsumentenwet die de rechten van patiënten en
consumenten moet borgen. Dat stelt de NPCF in een eerste reactie op
het regeerakkoord dat vrijdag is verschenen.

Het nieuwe kabinet kiest ervoor geen grote
veranderingen in het stelsel van de gezondheidszorg door te voeren.
Gezien de flinke wijzigingen van de afgelopen periode getuigt het
van wijsheid om te kiezen voor stabilisatie en doorgaan op de
ingeslagen weg. Invoering van het nieuwe zorgstelsel, de
veranderingen in de AWBZ en de komst van de WMO zijn ingrijpende
operaties geweest die veel onrust veroorzaakten. Wel is het zaak om
nu acties te ondernemen om de premie van de burger te laten
renderen en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda te zetten en
te houden. Het inzetten van extra gelden voor de verpleeghuiszorg
is positief, maar moet wel leiden tot zichtbare verbeteringen van
de zorg voor de cliënt.

Het is mooi dat de no claim verdwijnt,
maar het is de vraag of een verplicht eigen risico een goed
alternatief is. Het is al lang bekend dat zogeheten remgelden niet
werken om minder zorg te gebruiken. Mensen die ziek zijn hebben
zorg gewoon nodig, ze hebben geen keus. Het stimuleren van eigen
verantwoordelijkheid kan met een vrijwillig eigen risico.

De tandarts terug in het basispakket is
iets waarvoor de NPCF heeft gepleit. Noodzakelijke medische zorg
hoort in het basispakket en niet in de aanvullende verzekering. Dat
geldt overigens ook voor fysiotherapie waarvoor vergoeding uit het
basispakket (nog) niet geregeld is.

bron:NPCF