Paul Huijzendveld, voormalig directeur van
de Arbeidsinspectie in Nederland, wordt vanaf 1 juni het nieuwe
hoofd van deze organisatie in de Midden-Amerikaanse republiek
Trinidad en Tobago. De benoeming bij de ‘Health and Safety
Agency’ geldt voor minimaal twee jaar.

De dienst waar hij de scepter gaat zwaaien
heeft zeventig inspecteurs in dienst, die toezien op goede
werkomstandigheden en arbeidstijden. Ook worden werkgevers en
vakbondenondersteund bij het terugdringen van ongevallen en
beroepsziekten. Huijzendvelds taak is van de Arbeidsinspectie een
moderne organisatie te maken die aan internationale
kwaliteitsnormen voldoet.

Huijzendveld (60) werkte dertig jaar lang
bij de Arbeidsinspectie in Nederland, waarvan tien jaar als
algemeendirecteur. Daarna, van 2004 tot 2006, leidde hij een
project voor de EU op het ministerie van arbeid en sociale
zekerheid in de Turkse hoofdstad Ankara. Vervolgens werkte hij voor
de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Voor deze organisatie
lichtte hij het Ministerie van Arbeidin Egypte door. Tot voor kort
heeft hij bij het ministerie van SZW aan een nieuwe opzet gewerkt
voor het Arboplatform.

bron:SZW