Utrecht, 11 augustus 2008 Op 7 en 8 oktober vindt in de Amsterdamse RAI voor de 12de keer de Online Conferentie Nederland OCN plaats. Het programma van deze tweedaagse conferentie voor de brede beroepsgroep van informatieprofessionals, bibliothecarissen en (andere) kenniswerkers wordt geopend met een discussie over ´Kennisklimaatverandering´. SCP-directeur Paul Schnabel verzorgt op de tweede dag de afsluitende FOBID-lezing.

 

OCN 2008 opent op dinsdagochtend 7 oktober met een plenaire discussie over ´Kennisklimaatverandering´. Eppo van Nispen tot Sevenaer (DOK-Delft) discussieert met Rob Haans (PCM uitgeverij), Hans van Velzen (OB Amsterdam), Edwin van Huis (Beeld en Geluid/Teleblik), Wim Liebrand (SURF) en Kurt de Belder (Universiteitsbibliotheek Leiden) over de rol die nieuwe spelers opeisen en de veranderende positie van de informatieprofessionals. Kennisklimaatverandering als gevolg van veranderende lees-, leer- en informatieprocessen is tevens het thema van deze editie van OCN.

 

Het congres wordt woensdagmiddag 8 oktober plenair afgesloten met de traditionele FOBID-lezing [1], die dit jaar wordt verzorgd door Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau). Hij zal ingaan op het thema en de wijze waarop burgers in Nederland omgaan met de nieuwe mogelijkheden en hoe zij het informatieaanbod ervaren: overvloed of welvaart?

Vervolgens geven Sylvia van Pethegem (Universiteitsbibliotheek Gent, Google Books), Erik Duval (WTR, KU Leuven) en Albert Boekhorst (UvA, Unesco) onder leiding van Victor de Coninck hun visie op dit thema en discussiëren zij hierover met de zaal.

 

Ingeklemd tussen de twee plenaire sessies zijn vijf parallelle tracks en verschillende workshops geprogrammeerd. Binnen een track vinden steeds twee sessies plaats op elke dag à©à©n die het thema van de betreffende track verdiepen of op een alternatieve manier aan de orde stellen. De tracks gaan respectievelijk over kennisborging, onderwijs, community contributed content, de professie, en informatievaardigheid.

 

Gedetailleerde informatie over het programma is te vinden op http://www.ocn2008.nl

 

[1] FOBID, Netherlands Library Forum, vormt het nationale samenwerkingsverband van de landelijke bibliotheekorganisaties Vereniging van Openbare Bibliotheken, NVB (de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector), UKB (het samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken), en de Koninklijke Bibliotheek.

 

----------------------------

Noot voor de redactie

OCN 2008 wordt georganiseerd door de stichting Online Informatie Konferentie Nederland OIKN en de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector NVB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arend Jan Hak van het Bureau van de NVB (030-2311263)