Paus Benedictus XVI houdt vast aan het
verplichte priestercelibaat. “Ik bevestig de schoonheid en
het belang van een celibatair priesterleven als teken van totale en
uitsluitende toewijding aan Christus, de Kerk en het Koninkrijk van
God”, schrijft de paus in zijn eerste apostolische
exhortatie, die vandaag is verschenen.

Eucharistie geen middel tot eenheid

In het document vat Benedictus de
resultaten van de bisschoppensynode over de eucharistie samen, die
een half jaar na zijn aantreden in april 2005 in het Vaticaan werd
gehouden. De paus herhaalt dat niet-rooms-katholieken niet tot de
communie kunnen worden toegelaten. Weliswaar hunkert Benedictus
naar meer eenheid tussen de christenen, maar het respect voor het
sacrament verbiedt naar zijn mening rooms-katholieken de
eucharistie terug te brengen tot een middel om eenheid tussen de
christenen te bereiken.

Latijn

De paus pleit voor meer missen in het
Latijn. “Het is goed als behalve de lezingen, de preek en de
voorbeden de plechtigheid in de Latijnse taal wordt
gehouden”, schrijft hij. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) zijn de meeste missen in de volkstaal. Alleen de vaste
gezangen, zoals het Gloria en het Sanctus, zijn vaak nog in het
Latijn.

Ongepaste geldingsdrang

Benedictus constateert dat
eucharistievieringen niet altijd volgens de regels van de kerk
verlopen. Hij kritiseert bijvoorbeeld de “ongepaste
geldingsdrang” van priesters, maar roept tegelijkertijd de
gelovigen op zich op het wezen van de eucharistie te bezinnen.

bron:RKK