Paus Benedictus XVI riep de katholieke
Kerk tijdens de Pinksterviering op het Sint-Pietersplein in Rome op
tot een nieuw missionair elan.

De paus herinnerde eraan dat de Kerk van
bij haar ontstaan op Pinksteren missionair was. "De Heilige Geest
roept haar op om haar boodschap in alle straten, tot het einde van
de wereld en het einde der tijden te blijven uitdragen".

De viering werd muzikaal opgeluisterd door
muziekkapellen uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De meer
dan duizend muzikanten namen zaterdag ook al deel aan een
muziekparade op de Via della Conciliazione, naar aanleiding van de
tachtigste verjaardag van de paus.

Bron: RKK