Sinds enkele jaren is de werkmaatschappij Payroll Select Services B.V. van Payroll Select NEN 4400-1 gecertificeerd en in navolging daarvan lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen).

Vanaf deze maand heeft Payroll Select ook voor de werkmaatschappij Payroll Select Payroll Services B.V., waarin zij de payroll diensten conform de VPO CAO aanbieden (Vereniging voor payrollondernemingen), het NEN 4400-1 certificaat ontvangen.

Wat houdt het NEN 4400-1 certificaat in? Het NEN 4400-1 certificaat is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk, ofwel Dà© Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Bedrijven die NEN 4400-1 gecertificeerd zijn bewijzen hiermee dat de (personeels)administratie op orde is, de belastingen en sociale verzekeringspremies op tijd betaald worden en dat de via hen ingehuurde werknemers zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.
Door als onderneming uitsluitend te werken met organisaties die volgens Dà© Norm van Stichting Normering Arbeid gecertificeerd zijn, beperkt u deze risico's en onderstreept u het belang aan fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie.

Het certificaat is vanaf heden te downloaden via: http://www.payrollselect.nl