APELDOORN (05-07-2010) - Payrollme.nl is een nieuw bedrijf van Globen Intervent, waartoe ook Globen Personeelsdiensten behoort. Op een volledig geautomatiseerde site kunnen urenregistratie en alle andere zaken online plaatsvinden. Hierdoor kunnen er zeer scherpe tarieven worden aangeboden.

WAT DOET PAYROLLME?
Bij payrollme neemt de ondernemer de werknemer juridisch niet zelf in dienst. Net als bij een uitzendkracht worden administratieve zaken als salariëring, verzekeringen en ziekteverzuim uit handen genomen. Alleen de daadwerkelijk gewerkte uren hoeven te worden betaald. Payrollme ontzorgt en u bent in veel gevallen goedkoper uit dan wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt. Payrollme regelt de contracten, verzorgt de administratie en uitbetaling volgens strikte richtlijnen (VCU en NEN 4400-1 gecertificeerd) en verzorgt het online databeheer. Een werkgever betaalt geen werving & selectiefee, hij verzorgt dit immers zelf. Payrolling is met name ideaal voor MKB-ondernemers.

KOSTENREDUCTIE
Payrolling behelst meer dan het uit handen nemen van loonadministratie. In veel gevallen kan er ook kostenreductie op de absolute loonkosten worden gegenereerd. Dat komt doordat vaste kosten teruggebracht worden tot variabele kosten; alleen de gewerkte uren hoeven te worden betaald. Daarnaast leveren interessante CAO-bepalingen besparingen op bij bijvoorbeeld het uitkeren van ploegentoeslagen.

Noot voor de redactie: Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. L. Visser (PR). Dit is een origineel persbericht.