PCM Uitgevers en Koninklijke Wegener maken bekend een serieuze studie
te beginnen om te komen tot een joint venture van hun respectievelijke
dagbladenuitgeverijen in met name de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Het betreft de dagbladen van het PCM-onderdeel Algemene Media Groep
(Algemeen Dagblad, Rotterdams Dagblad, De Dordtenaar en Rijn en Gouwe)
en de dagbladen van Wegener-uitgeverij Utrechts Nieuwsblad | Haagsche
Courant (Haagsche Courant, Goudsche Courant, Utrechts Nieuwsblad,
Amersfoortse Courant). De gezamenlijke oplage bedraagt thans circa
630.000 exemplaren per dag.

Beoogd wordt deze dagbladtitels samen te voegen tot à©à©n nieuw
krantenconcept, een dagblad met een grootstedelijk karakter en een
duidelijke focus op de kernregio's (Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, 't
Groene Hart, Utrecht en Amersfoort). Daarnaast zal de landelijke
verspreiding van het Algemeen Dagblad worden gehandhaafd. Op deze
wijze, door bundeling van krachten en daardoor investeringskracht voor
innovaties, menen de uitgevers een sterk krantenproduct te kunnen
vervaardigen, dat beter dan thans het geval is, zijn marktpositie kan
versterken. Met een nieuw concept - ook multimediaal - kan de lezer in
dit deel van de Randstad beter bediend worden en kan een halt worden
toegeroepen aan de gestage daling van abonnementen in dit deel van de
randstad. De huidige versnippering van posities biedt die oplossing
niet.

Voorgenomen is dat de studie ultimo het eerste kwartaal van 2005 zal
resulteren in een concreet businessplan voor de joint venture.

Bron: Wegener NV