Naarden 26 september 2012 PEAK-IT serviceline Outsourcing & Projecten heeft het ISO certificaat 9001-2008 behaald. ISO9001 is een internationaal keurmerk dat staat voor het op een georganiseerde manier omgaan met kwaliteitsmanagement. Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens strikte regels, dat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Verhogen van de klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke kernwaarden voor PEAK-IT. PEAK-IT merkt dat middelgrote en grote ondernemingen zoeken naar kwaliteit en zekerheid bij het uitbesteden van ICT processen. Met het behalen van dit certificaat geeft PEAK-IT (www.peak-it.nl) aan dat er een kwaliteitsorganisatie achter de geboden ICT-dienstverlening staat.
 

Keurmerk voor consistent service niveau

à¢â‚¬Å“Om de concurrentie voor te zijn wordt ICT steeds vaker uitbesteed. De voordelen zijn legio, denk alleen maar eens aan de meest parate ICT kennis en capaciteit waar wij als full service ICT dienstverlener continu over beschikken. Belangrijk is ook de mate van kwaliteit, zekerheid en vertrouwen. Onze ISO certificering garandeert ondernemers een consistent service niveau volgens internationaal erkende richtlijnen. Ondernemers kunnen zich volledig focussen op ondernemen, wij verzorgen de ICTà¢â‚¬, vertelt Maarten Cobelens, Algemeen Directeur van PEAK-IT. PEAK-IT positioneert zich steeds nadrukkelijker als full service business ICT partner. PEAK-IT is - met een gemiddelde groei van 10% per jaar - toonaangevend in Nederland op het gebied van advies, beheer en support van infrastructuur en applicaties, met continuïteit en service+ als overkoepelend thema.

Continue kwaliteitsverbetering

à¢â‚¬Å“Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en het ook bewijzen, zo wordt de ISO9001 certificering in de volksmond ook wel genoemd. Deze ISO certificering sluit dan ook heel goed aan bij onze prestaties van de laatste jarenà¢â‚¬, vertelt Cobelens verder. à¢â‚¬Å“De basis voor onze prestaties is een consistente bedrijfsvoering die organisatiebreed wordt gedragen. Gedegen interne procedures en continue kwaliteitsverbetering zijn daarbij essentieel. Met PEAK-IT nemen wij hierin het voortouw, zo hebben wij recent nog een intern Hbo geaccrediteerd studieplan geïntroduceerd. Zo borgen wij kennis en kwaliteit. Wij zien het aantal tevreden opdrachtgevers en de waardering dan ook snel groeien. Met deze nieuwe ISO certificering zal het vertrouwen in PEAK-IT alleen maar toenemen. Wij gaan ook dit jaar weer uit van een gestage groei.à¢â‚¬

Over PEAK-IT

Met PEAK-IT als business ICT partner kunnen organisaties rekenen op een gezonde en solide partner op het gebied van advies, beheer en support van infrastructuur en applicaties, waarbij de focus ligt op continuïteit en service+. Afhankelijk van de mate van regie die de opdrachtgever wenst, kunnen bedrijven kiezen voor deta+, co-sourcing en outsourcing. PEAK-IT is ook de partner voor de uitvoering van innovatieve ICT-projecten. Met deta+ kan de flexibele ICT-behoefte van organisaties met passievolle professionals snel en doeltreffend worden ingevuld. Door middel van co-sourcing kunnen organisaties de bemensing van hun ICT-servicedesk uitbesteden aan PEAK-IT, waarbij zij zelf de regie over de uitvoering houden. Hiermee biedt PEAK-IT een flexibel model waarbij de opdrachtgever altijd beschikt over gekwalificeerde professionals en optimale capaciteit. Via outsourcing kunnen organisaties hun gehele of delen van hun ICT-infrastructuur uitbesteden. Zo kunnen zij zich richten op hun kernactiviteiten, kosten besparen en profiteren van flexibiliteit en kwaliteit. PEAK-IT weet als geen ander aan welke eisen een ICT-professional moet voldoen om zakelijke processen optimaal te ondersteunen en door de inzet van ICT zakelijke meerwaarde te creëren. Daarom biedt PEAK-IT naast een geaccrediteerd HBO lesprogramma ook de HDI certificering op basis van ITIL: dà© standaard voor het optimaliseren van effectieve communicatie van de servicedesk. Bij PEAK-IT werken ruim 400 gedreven medewerkers in heel Nederland. PEAK-IT is Gold Certified Partner van Microsoft en Gold Member van het Deloitte ´Netherlands 50 Best Managed Companies‘˜ programma. Kijk voor meer informatie op www.peak-it.nl.  

Mediacontact

Maarten Cobelens
Directeur PEAK-IT

T 088 130 4500
[email protected]it.nl