(Persbericht) In 2010 groeiden de ICT-bestedingen in Nederland met iets meer dan 1 procent. Voor 2011 wordt een stijging verwacht van 2 procent. De trend naar een stabiel herstel van de ICT-sector in Nederland lijkt hiermee definitief door te zetten. Ook ICT dienstverlener PEAK-IT (www.peak-it.nl) uit Naarden ziet door de aantrekkende economie de vraag naar ICT-specialisten structureel toenemen. Om opdrachtgevers full service te ondersteunen biedt PEAK-IT sinds december 2010 ook freelance ICT-specialisten aan. De groei zit er al goed in, op dit moment hebben ze reeds 30 ICT freelancers geplaatst bij hun opdrachtgevers. PEAK-IT presenteerde onlangs nog een groei in personeel van 20% over 2010. Voor 2011 wordt een verdere groei verwacht. PEAK-IT is gespecialiseerd in detachering, ICT uitbesteden, managed services en advies en opleidingen.

Efficiency binnen ICT-projecten

à¢â‚¬Å“Er zijn binnen een maand al ruim 30 freelance ICT-ers actief voor PEAK-ITà¢â‚¬, aldus Maarten Cobelens, directeur van PEAK-IT. à¢â‚¬Å“Het is daarmee nu al een groot succes. Freelancers waarderen onze aanpak, ze maken bij ons snel deel uit van een interessant ICT-project. Ook voor onze opdrachtgevers is deze ontwikkeling zeer gunstig. Zij kunnen nu via à©à©n organisatie alle specialistische ICT-kennis verkrijgen. Wij merken nu al dat dit grote efficiencyvoordelen biedt binnen lopende ICT-projecten.à¢â‚¬ Freelancers mogen binnen PEAK-IT volledig gebruik maken van alle beschikbare opleidingsmogelijkheden en kennisnetwerken. Zo behouden ze aansluiting met de razendsnelle ontwikkelingen op de huidige ICT-markt en kunnen ze ook voor vervolgopdrachten worden ingezet. Op http://freelance.peak-it.nl vinden geïnteresseerde freelance ICT-ers meer informatie.

Vraag naar specialistische ICT-functies

Het personeelsbestand van PEAK-IT is het afgelopen jaar met 20% gegroeid. Met name de bedrijfsonderdelen Support en Beheer lieten in 2010 een goede performance zien. à¢â‚¬Å“We zijn begin 2010 al weer gestart met het werven van servicedesk medewerkersà¢â‚¬, vervolgt Cobelens. à¢â‚¬Å“Door het terugkerende economische vertrouwen zien we dat de ICT-bestedingen ook weer toenemen. Wij merken momenteel een duidelijke opleving van het aantal beschikbare specialistische ICT-functies. Voor ons is dit het juiste moment om ervaren freelance servicemanagers, projectleiders en infrastructuurmanagers aan ons te binden. Zij kunnen ons goed helpen om de wensen van opdrachtgevers snel en adequaat in te vullen. Uiteraard staan daar prima voorwaarden tegenover. Zo garanderen wij freelancers dat hun factuur binnen 8 werkdagen wordt betaald. Dit jaar is er ruimte voor 100 freelancers binnen onze organisatie.à¢â‚¬

Over PEAK-IT

PEAK-IT (www.peak-it.nl) is een ICT dienstverlener gespecialiseerd in detachering, ICT uitbesteden, managed services en advies en opleidingen. Bij PEAK-IT werken ruim 400 gedreven ICT specialisten. Vanuit Naarden, Den Haag en Den Bosch werkt PEAK-IT voor een groot aantal aansprekende opdrachtgevers. PEAK-IT is Microsoft Gold Partner en onlangs - voor de derde keer op rij - door Deloitte uitgeroepen tot ´Netherlands 50 Best Managed Companies‘˜.