Met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) betreurt minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) het dat het pakket maatregelen dat risico- en probleemjongeren moet helpen, voortijdig in de publiciteit is gekomen. De teleurstelling bij de Antilliaanse regering begrijpt hij. De vroegtijdige publicatie voorkwam dat Pechtold de regering van de Nederlandse Antillen persoonlijk behoorlijk op de hoogte kon stellen, aan de vooravond van het voorgenomen kabinetsberaad komende vrijdag. 

De maatregel is onontkoombaar, aldus minister Pechtold, want hij moet voorkomen dat Antilliaanse jongeren in Nederland blijven afglijden naar de zelfkant van de samenleving. Bovendien helpt dit besluit de sociale vormingsplicht te laten slagen waarmee al een voorzichtige start is gemaakt op Curaà§ao. De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie zulke maatregelen. 
 
Minister Pechtold is ervan overtuigd dat nadere bestudering van het pakket en van de situatie van probleemjongeren sceptici zal overtuigen van de noodzaak. Overigens benadrukt de minister dat het met het merendeel van de Antilliaanse jongeren in Nederland goed gaat. 
 
bron:BZK