Het kabinet stemt in met de benoeming van
minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) tot commissaris van de
Koningin van Zeeland. Het kabinet volgt daarmee de voordracht van
Provinciale Staten van Zeeland

De benoeming gaat in op 1 maart 2007. Zij
volgt Van Gelder op, die met pensioen gaat. Minister Peijs wordt de
eerste vrouwelijke commissaris in een provincie waar ook de SGP een
stevige aanhang heeft.

bron:BZK