Het Kwaliteitscentrum Examinering EVC(KCE) heeft People in Transfer getoetst aan de kwaliteitscode EVC, zoals opgesteld te Rotterdam d.d. 14 november 2006 door onder meer de MBO-raad, HBO-raad en het Ministerie van OCW. Deze toetsing is positief bevonden. Hierdoor is People in Transfer officieel erkend EVC-aanbieder (zie website Kenniscentrum EVC). Tot nu waren alleen onderwijsinstellingen (voorlopig) erkend maar daar is nu verandering in gekomen. De onafhankelijkheid, die People in Transfer hoog in het vaandel heeft staan, wordt met deze erkenning verder verstevigd.

Naast de borging van de professionaliteit en kwaliteit in dienstverlening van People in Transfer heeft de erkenning tevens als voordeel dat de door People in Transfer uitgevoerde EVC's in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering loonbelasting (de WVA). Hierdoor hebben werkgevers, die de EVC-procedures betalen voor hun werknemers, recht op een afdrachtvermindering van € 300,00 per individueel EVC-traject. EVC is de afkorting van "Erkennen van Eerder Verworven Competenties". EVC beoogt de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat iemand heeft geleerd in elk mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen tijdens het volgen van een opleiding, maar ook in informele omgevingen zoals op de werkplek, als vrijwilliger of thuis. Het instrument EVC brengt de kennis, kunde en ervaringen in beeld waarover iemand op dat moment beschikt. Deze inventarisatie kan resulteren in de aanspraak op een wettelijk erkend diploma of certifica(a)t(en) (MBO en HBO). People in Transfer ondersteunt organisaties bij het managen van competenties en is gespecialiseerd in EVC-trajecten. Te beginnen bij de inventarisatie van de wensen en behoeften van de klant tot en met de (verdere)ontwikkeling van de aanwezige competenties van de medewerkers. People in Transfer ontzorgt zo haar klanten in de meest brede zin van het woord. Voor meer informatie over People in Transfer kunt u contact opnemen via telefoonnummer
0418-540099 of
[email protected].

bron:People in Transfer