Schneider Electric introduceert nieuwe energiemeters en StruxureWare-software

Haarlem, 18 juni 2012 -  Vanaf 1 juli gaat het vernieuwde Bouwbesluit van start. Hierin is bepaald dat de energieprestaties van gebouwen moeten worden berekend volgens de Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG). Vanaf 2013 moet bovendien de milieubelasting van gebouwen worden aangetoond. Schneider Electric introduceert daarom nieuwe energiemeters en StruxureWare-software. Hiermee kunnen bedrijven data over het energieverbruik verzamelen, analyseren en direct maatregelen treffen in à©à©n geïntegreerd platform.

Woningen, winkels, kantoren en andere gebouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor 30 procent van het totale energieverbruik in ons land. De EPG heeft als doel dit terug te dringen. De norm geldt nu alleen nog voor nieuwe gebouwen, maar gaat op termijn ook voor bestaande gebouwen gelden.

Omdat ontwikkelaars en gebruikers binnenkort het energieverbruik van een gebouw moeten meten, komt Schneider Electric met drie nieuwe oplossingen. De eerste is StruxureWare Power Monitoring 7.0, vernieuwde software die het energieverbruik meet en bewaakt. De tweede introductie betreft StruxureWare Building Operation, een Building Energy Management System (BEMS). Ten slotte introduceert Schneider Electric twee nieuwe series energiemeters. De nieuwe producten en de StruxureWare softwareoplossingen zijn onderdeel van EcoStruxure. EcoStruxure is een standaard open communicatieplatform die meerdere bedrijfsdisciplines integreert, probleemloos met elkaar laat communiceren en het energieverbruik in een gebouw inzichtelijk maakt. Hierdoor is het beter mogelijk het energieverbruik actief te sturen en te managen. Uit onderzoek blijkt ook dat als organisaties zich meer bewust zijn van hun verbruik, zij het daadwerkelijke energieverbruik aanzienlijk verlagen.

StruxureWare Power Monitoring 7.0
Het softwareplatform StruxureWare Power Monitoring 7.0 meet en bewaakt installaties real-time voor het verbeteren van de energie-efficiëntie en kwaliteit van stroom. Data wordt uit het elektrische netwerk verzameld en weergegeven in een intuïtieve webinterface, zodat organisaties informatie kunnen delen met diverse belanghebbenden. Deze oplossing wordt voornamelijk gebruikt door organisaties waar energie kritisch is in het proces, zoals industrie, ziekenhuizen en datacentra. Doordat de informatie inzichtelijk is, kunnen zij sturen op het energieverbruik en continuïteit van de service garanderen. BEMS kan koppelingen leggen met onder meer SCADA, BAC, DCS, ERP en webservices.

StruxureWare Building Operation
StruxureWare Building Operation is een intelligente software-applicatie die tot 30 procent aan energiekosten kan besparen. Gebouwbeheerders en facilitair managers krijgen met deze applicatie duidelijk inzicht in de verbruikte energie van diverse elementen van gebouwen, zoals HVAC, licht en beveiliging. Zij krijgen niet alleen inzicht, maar kunnen ook actief sturen in de software door het energieverbruik te relateren aan het gebruik van het gebouw. Daardoor wordt onnodige verspilling voorkomen. Daarnaast kunnen gebruikers automatisch alerts ontvangen op het moment dat het energieverbruik hoger is dan normaal.

Nieuwe energiemeters    
De iEM3000- en PM3200-serie geven niet alleen inzicht in het energieverbruik, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden voor het analyseren en optimaliseren van de bestaande installatie.    à¢â‚¬¨à¢â‚¬¨Kijk voor meer informatie over de energiemeters:
iEM3000: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/en/shared/electrical_distribution/iem3000_series.xml&p_range_id=61273   

PM3200: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/en/shared/electrical_distribution/pm3200_series.xml&p_range_id=61274   

Informatie over StruxureWare Power Monitoring 7.0: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/en/shared/electrical_distribution/struxureware_power_monitoring_7_0.xml&p_range_id=61280   

Video StruxureWare Power Monitoring 7.0: http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=c0YjJ5MjpqKKiTAqAodZLuYiY0HQRYh6#   

Informatie over StruxureWare Building Operation: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/buildings/struxureware/struxureware-for-buildings.page   

Video StruxureWare Building Operation: http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/buildings/struxureware/videos.page

EcoStruxure 
EcoStruxure is een architectuur de meerdere bedrijfsdisciplines combineert om energiemanagement te optimaliseren. De geïntegreerde aanpak ontstaat door het beheer van energie, serverruimtes, processen en machines, gebouwen en beveiliging te integreren en energie centraal te monitoren en te managen. Hierdoor is optimalisatie mogelijk en kunnen besparingen gerealiseerd worden.

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl