Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben voorlopig besloten om in te stemmen met eventuele verzoeken van gemeenten om permanente bewoning van recreatiewoningen, mits deze woningen zich bevinden in ´ niet-kwetsbare gebieden'. In kwetsbare gebieden blijft permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan", aldus gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Na behandeling in de statencommissie Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting zullen GS pas een definitief standpunt bepalen.

GS gaan bij gemeenten aandringen op handhaving en op samenwerking  met de VROM-inspectie die een handhavende bevoegdheid heeft.

Portefeuillehouder Ton Hooijmaaijers benadrukt verder dat permanent wonen niet toegestaan wordt als het recreatieverblijf niet voldoet aan de minimale eisen (uit het Bouwbesluit) van isolatie en vooral van brandveiligheid.

Bestemmingsplannen verbieden in het algemeen het permanent wonen in een recreatiewoning. Ook het huidige beleid van de provincie is tot op heden: gà©à©n permanente bewoning van recreatiewoningen. Toch gebeurt dit regelmatig. In Noord-Holland zijn circa 15.000 recreatiewoningen, waarvan het grootste deel in de regio's Kop van Noord-Holland en Texel, Westfriesland en Noord-Kennemerland. Volgens landelijke cijfers (CBS) is ongeveer 11% permanent bewoond.

bron:Provincie Noord Holland