Een groep buurtbewoners van de wijk Oostoever in Amsterdam-Slotervaart voert actie tegen de plannen om een groot hotel te bouwen op de locatie Oostoever aan de Sloterplas. De verontruste bewoners hebben een handtekeningenactie gestart op http://www.petities.nl/petitie/geen_hotel_aan_oostoever_sloterplas.
Zij zijn tegen de bouwplannen van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, net als de Vrienden van de Sloterplas en de Bond Heemschut, om de volgende redenen:
1) Er is al genoeg hoogbouw aan de Sloterplas. Meer hoogbouw tast het natuurlijke aangezicht van de plas verder aan.
2) Een hotel op deze locatie brengt veel extra autoverkeer en meer parkeerdruk voor de buurt met zich mee.
3) De Sloterplasoevers behoren openbaar terrein te blijven.
4) Een hotel levert ook de kansarme buurtbewoners niets op; het argument van werkgelegenheid geldt niet, want het hotel kan niet verplicht worden buurtbewoners in dienst te nemen.
5) De Sloterplas is genomineerd als groen monument en dient dus niet verder aangetast te worden.
6) Het natuurlijke karakter van de plas, dat nu juist zo belangrijk is in deze buurt vol beton en hoogbouw, dient zoveel mogelijk bewaard te blijven.
7) Het alternatieve plan à¢â‚¬à…“Full Colour is voor de buurt veel nuttiger.
8)  Als het luxehotel niet gaat lopen, hetgeen te verwachten is op deze locatie ver van bedrijven en toeristische attracties die bovendien slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, dreigt faillissement, verkoop, downgrading, verloedering en daarmee meer onveiligheid in de buurt en waardedaling van de woningen in de buurt.
 
6 oktober vergadert de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer nogmaals over de hotelplannen. De bewoners van de in Slotervaart gelegen wijk Oostoever zijn van plan hun stem te laten horen op deze vergadering. Voor die tijd worden zoveel mogelijk handtekeningen verzameld. Op http://houdesloterplasmooi.wordpress.com is het verloop van de actie te volgen

Website: http://houdesloterplasmooi.wordpress.com

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular