Apiti ontdekt verborgen duurzaamheid

Etten-leur, 16 oktober 2009. Apiti, het zakelijke netwerk voor bewuste ondernemers, heeft tijdens het uitvoeren van MVO-scan´s bij MKB-ondernemingen met 30 tot 100 werkplekken ontdekt dat veel MKB-ondernemers meer aandacht geven aan sociale aspecten dan zij zelf denken.

Apiti voert voor haar leden gratis een diepgaande MVO-scan uit. Hierbij wordt met behulp van ongeveer 600 vragen ingegaan op alle aspecten die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uit de uitkomsten blijkt dat MKB-ondernemers al heel ver zijn met hun sociale en energiebeleid. Met de uitkomst van de scan kan een stappenplan opgezet worden naar een volledig MVO-beleid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) richt zich op drie pijlers. People, planet en profit. Wat opvalt, is dat MKB´ers zich voornamelijk richten op energiebeleid en afvalvermindering (Planet) bij hun MVO-activiteiten, maar dat zij onbewust al veel verder zijn op het gebied van sociale aspecten (People). Het besef dat zij hun duurzame activiteiten kunnen inzetten tot kostenverlaging en omzetverhoging (Profit) is vaak niet aanwezig. Haitham Zoorob, directeur van Apiti: à¢â‚¬à…“Veel ondernemers laten kansen liggen omdat ze niet weten hoe ze die moeten benutten. Wij begeleiden ze om hun duurzame activiteiten om te zetten naar kostenverlaging en vooralomzetverhoging. Vaak is een eenvoudige verandering van de mindset al voldoende om deze omslag te maken.

MVO inzichtelijk maken
Apiti adviseert MKB-ondernemers hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk te benoemen in een MVO-beleid. Dit kunnen ondernemers onder andere gebruiken bij allerlei communicatie-uitingen maar ook om anderen te helpen door hun best-practices, kennis en ervaring te delen. Voor diverse branches komen steeds dezelfde punten naar voren. Apiti heeft voor diverse branches stappenplannen opgesteld waarmee ondernemers met minimale begeleiding zelf een MVO-beleid kunnen opstellen.

Over Apiti
Apiti is het eerste Nederlandse actieve zakelijke netwerk dat ondersteunende diensten levert aan (duurzame) ondernemers. Apiti is gericht op economische groei in combinatie met MVO. Door een compleet pakket van diensten en actieve consultants ondersteunt Apiti ondernemers bij het genereren van extra winst (door kostenbesparing, omzetverhoging en marktgroei) door bewuster te ondernemen. Kijk voor meer informatie op
www.apiti.nl.

--------------------------

Noot voor de redactie

Als u geen berichten wilt ontvangen van Apiti, klikt u dan hier.

Voor meer informatie:

Apiti BV
J.W. Alphenaar Marketing en communicatiemanager Apiti
[email protected]
06 270 668 22
www.apiti.nl

Website: http://www.apiti.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular