PERSBERICHT
Van:
Occupy Den Haag

Den Haag -  9 september 2012
Occupy wordt door media ten onrechte verbonden aan actie stempasverbranding

Wederom blijkt dat de media in haar berichtgeving haar bronnenonderzoek niet op orde heeft en weer klakkeloos aan knip en plak journalistiek doet. Deze smadelijke praktijken zijn Occupy een doorn in het oog, niet alleen omdat zonder grond een actie aan Occupy wordt toegeschreven, maar vooral omdat deze vorm van journalistiek niet geschikt is om op transparante wijze de feiten in berichtgeving weer te geven. Het betreft hier niet alleen minder serieus te nemen media maar ook de, met publieke gelden gesubsidieerde, gevestigde media als de NOS.

Het is de journalistiek zelf die zich daarmee voortdurend in haar voet schiet en haar verantwoordelijkheid ontloopt om feiten objectief weer te geven en haar bronnen op fatsoenlijke wijze te controleren alvorens tot berichtgeving over te gaan. Deze vorm van riooljournalistiek heeft Occupy bij voortduring in een onnodig kwaad daglicht gesteld. Los van de vraag of Occupy Den Haag deze actie van actiegroep 'stop de leugen' al dan niet onderschrijft, is het volkomen onjuist Occupy aan deze actie te verbinden. Het is dus pertinent onjuist dat Occupy zou oproepen tot stempas vernietiging.

Occupy Den Haag overweegt daarom gerechtelijke stappen richting de journalistiek om haar berichtgeving te rectificeren en de schade die door foute berichtgeving door de media ontstaat hersteld te zien. Dat dit geen loze uitspraak is, bewijst het kortgeding over de terugkeer van Occupy Den Haag op het Malieveld dat naar verwachting op maandag loopt.

Om de schade niet verder op te laten lopen eist Occupy Den Haag dat media per direct de koppeling tussen Occupy en stempasverbranding in haar berichtgeving stopt en melding maakt van haar foutieve eerdere berichtgeving.

Mail:         [email protected]
Telefoon:  06 22 366 282 en/of 0687 330 730

EINDE PERSBERICHT