Op dinsdag 20 oktober, woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober staan de restaurants aan de Scheveningse Haven in het teken van à¢â‚¬à…“Proef de Scheveningse Haven!. Gedurende deze drie dagen kan men bij de 17 deelnemende restaurants aan de Scheveningse Haven genieten van een speciaal samengesteld driegangen keuzemenu. Aansluitend wordt een gratis dessert en boottocht op de Minerva aangeboden. à¢â‚¬à…“Proef de Scheveningse Haven is geïnitieerd vanuit Stichting Marketing Scheveningen en de gemeente Den Haag, met als doelstelling de restaurants aan de Scheveningse Haven een steuntje in de rug te geven in deze tijden waarop mensen minder vaak uit eten gaan. De campagne haakt tevens aan op de Haagse Hotelmaand. Het culinaire arrangement, inclusief gratis boottocht, kan geboekt worden via www.haagsehotelmaand.nl/scheveningen

Steuntje in de rug
Middenin de herfstvakantie, op dinsdag 20 oktober, woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober, wordt à¢â‚¬à…“Proef de Scheveningse Haven georganiseerd. Een culinair evenement voor de haven waaraan maar liefst 17 restaurants deelnemen, die elk speciaal voor deze actie een driegangen keuzemenu hebben samengesteld tegen een mooie prijs. Zo kan men al voor à¢à¢â‚¬Å¡¬ 33,- per persoon uit eten bij het Japanse restaurant Ginza en voor à¢à¢â‚¬Å¡¬ 19,50 bij het vernieuwde restaurant Weduwe vd Toorn. Voor à¢à¢â‚¬Å¡¬ 27,50 p.p. kan men terecht bij The Harbour Club en Mero. Voor alle keuzemenu´s en prijzen zie www.haagsehotelmaand.nl/scheveningen

à¢â‚¬à…“Op dit moment heeft de horecasector in heel Nederland erg veel last van de slechte economische periode waarin we verkeren, aldus Wilbert Stolte, voorzitter Stichting Marketing Scheveningen. à¢â‚¬à…“Om die reden is er door de Gemeente Den Haag extra budget uitgetrokken vanuit ´recessie marketing´ om de horecagelegenheden in de Scheveningse Haven een steuntje in de rug te geven. Door de campagne à¢â‚¬à…“Proef de Scheveningse Haven wordt er meer aandacht naar de restaurants aan de Scheveningse haven getrokken. Wij bieden alle gasten als extraatje een boottocht op de Minerva aan, alwaar men een heerlijk dessert krijgt aangeboden van ons.

Dessert op de varende Minerva
De Minerva is als zeilende driemaster met hulpmotor gebouwd in 1935 in Duitsland onder de naam Uwe Ursula. Zij heeft sindsdien vele vrachten vervoerd in de kustwateren van Noord-Europa. De Minerva ligt nu in de tweede binnenhaven en vaart tijdens à¢â‚¬à…“Proef de Scheveningse Haven op dinsdag, woensdag en donderdag twee keer per avond uit, om 20.00 uur en om 22.00 uur. De Minerva zal de eerste en tweede binnenhaven aandoen en bij goed weer een stukje uitvaren richting de Pier. Meevaren kan alleen in combinatie met het reserveren van een driegangen menu. Het dessert wordt aangeboden door de Gemeente Den Haag in samenwerking met Stichting Marketing Scheveningen.
Programma
Data : 20, 21 & 22 oktober 2009
Reserveringstijden : 17.45 uur of 19.45 uur
Vertrektijden boot : 20.00 uur en 22.00 uur
Reserveren via : www.haagsehotelmaand.nl/scheveningen

Over Stichting Marketing Scheveningen
Stichting Marketing Scheveningen richt zich op de marketing en promotie van heel Scheveningen, van haven tot bad. Met als doel een beter imago van de badplaats, hetgeen resulteert in meer bezoekers en meer bestedingen. De stichting is een samenwerkingsverband van organisaties die baat hebben bij een professionele gezamenlijke marketing en promotie van Scheveningen. Om deze werkzaamheden te ondersteunen is er afgelopen juli een nieuw beeldmerk en campagne gelanceerd.

- EINDE PERSBERICHT -

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie:

Smith Communicatie
Contactpersoon : Marissa Krul
Telefoonnummer : 070-3614004
E-mail : [email protected]

Website: http://www.haagsehotelmaand.nl/scheveningen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular