Uit recente cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat er per dag 43 mensen in Nederland worden getroffen door een hartaanval. Dit kan op elk willekeurig moment iedereen overkomen, dus ook op het werk. Dit was voor AED.nl een aanleiding om een onderzoek te gaan doen naar hoeveel bedrijven in Nederland voorzien zijn van een AED (Automatisch Externe Defibrillator). Een AED is een apparaat dat het hart van slachtoffers van een hartstilstand met behulp van elektroschokken weer op gang kan brengen. In Nederland hangen naar verluid tussen de 10.000 en 20.000 AED´s, deze zijn vooral te vinden bij bijvoorbeeld kantoren, luchthavens, winkelcentra of sportscholen.

Door middel van een telefonische enquàªte heeft AED.nl onderzocht hoeveel bedrijven voorzien zijn van een AED. Ruim 180 bedrijven uit diverse branches zijn hiervoor benaderd met 2 korte vragen:
· Is er op het bedrijf een AED aanwezig?
· Zo ja, welk merk of type AED heeft uw bedrijf.?

Interessant is het daarbij om te weten of de grotere bedrijven vaker hun verantwoordelijkheid
hebben genomen en reeds zijn een AED aanwezig hebben.

Gemiddeld gezien heeft slechts 1 op de 5 (20 %) bedrijven een AED op het werkvloer.
Bij 80% van de bedrijven is het dus maar te hopen dat de ambulance binnen 6 minuten ter plaatse is.
Aangezien de gemiddelde overlevingskans op een hartstilstand indien er geen AED aanwezig is slechts circa 10 procent is.
Bij bedrijven die wel een AED beschikbaar hebben is dit percentage veel hoger, vaak wel meer dan 50%. Bovendien is de kans op langdurige revalidatie door blijvend hersenletsel veel kleiner, mits er snel gedefibrilleerd kan worden.

Van de bedrijven die nog geen AED hebben bleek bij navraag dat vooral de prijs de belangrijkste belemmering AED is om er à©à©n aan te schaffen. Dit terwijl een eenvoudige en betrouwbare AED al voor circa à¢à¢â‚¬Å¡¬ 1100,- beschikbaar is. Een AED is overigens 100% veilig en door iedereen eenvoudig te bedienen.

Met een AED kunt u het leven van uw collega, partner of familie redden!

Noot voor de pers:
Het onderzoeksrapport en ondersteunend fotomateriaal sturen wij op verzoek graag toe.

Voor een toelichting op dit persbericht kunt u contact opnemen met dhr. Cees Thijssen:
Telefoon: 071- 4071945 of E-mail: [email protected]