Persbureau ANP is gestopt met het noemen
van voornamen van rechters in zijn berichtgeving. Ook met het
noemen van achternamen van rechters is het persbureau zeer
terughoudend geworden. Het ANP geeft daarmee gehoor aan een verzoek
van de Raad voor de rechtspraak.

Aanleiding voor het verzoek was een nieuwe
algemene beleidslijn van het ANP voor een veelvuldig gebruik van
zowel voor- als achternamen. Dit voorjaar verzocht het persbureau
aan lokale correspondenten om van alle personen die in hun
artikelen werden genoemd. ook de voornaam te noteren. Het ANP zou
daarmee slechts een trend volgen die door veel andere media is
ingezet. De uitwerking van het nieuwe beleid bleef niet
onopgemerkt. Een Haarlemse rechter zag zich met naam en toenaam
terug in de krant. Rechtbank Haarlem verzocht de Raad vervolgens
navraag te doen bij het ANP. Die gaf in eerste instantie aan niet
te weten waarom rechters uitgezonderd zouden moeten worden van de
nieuwe lijn.

De Raad heeft de hoofdredacteur er in een
brief op gewezen dat rechters niet als privé-persoon
rechtspreken, maar als lid van een instituut. “Het
personaliseren van rechters kan afbreuk doen aan het gezag van de
rechter en daarmee aan de acceptatie van rechterlijke
uitspraken”, aldus de Raad. Het ANP gaf in een reactie aan
voortaan zeer terughoudend te zullen zijn en per geval te
beoordelen of het noemen van de achternaam van een rechter een
functie heeft.

Afgaande op de berichten in de afgelopen
maanden, heeft het persbureau zijn belofte gehouden. In vrijwel
alle artikelen wordt nu gesproken over ‘de rechter’ of
de ‘voorzieningenrechter’. In slechts een enkel geval
wordt een achternaam genoemd.

Volgens het ANP is daarbij de ene
magistraat de andere niet. Zo meldde het persbureau op 31 augustus
dat politierechter W. Aardenburg 32 actievoerders van
Milieudefensie veroordeeld had voor het in gevaar brengen van het
luchtverkeer door op Schiphol een taxibaan te bezetten. De straf
viel lager uit dan de eis van de officier van justitie
‘Lodewijk van Zwieten’.

Bron: Rechtbank Maastricht