De medewerkers van de 4 grootste energiebedrijven Eneco, Essent, Nuon en Delta lappen zelf voor een publiekscampagne tegen de splitsing van hun bedrijven. Zij vrezen kritiek van politiek en publiek als de energiebedrijven de campagne zouden financieren. De gezamenlijke ondernemingsraden - verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven LME - vragen nu van elk personeelslid tenminste EUR 10,- Dat moet een paar ton opleveren.

Met dat geld financiert het personeel:
- 1 verhoudingsgewijs goedkope TV-spot die meermalen op televisie zal
  worden vertoond
- Banners (smalle advertenties) in kranten
- Affiches die in alle steden en dorpen komen te hangen
- 1 Website waarop de mensen in het land hun woede kwijt kunnen over  nieuwe stijgingen van de energieprijs vanwege de splitsing
Het actiecomité geeft al die reacties dan door aan Tweede Kamer en minister Brinkhorst van Economische Zaken, in de hoop dat die de energiebedrijven toch niet gedwongen opsplitsen in een netwerkbedrijf en een verkoopbedrijf. Een 49% deel van het netwerkbedrijf kan op termijn worden geprivatiseerd, maar het productie- en verkoopbedrijf kan 100% privatiseren. Het personeel vreest dat die verkooporganisaties dan snel worden opgekocht door grote buitenlandse energiereuzen. Ook de gedeeltelijke privatisering van de netwerkbedrijven zal gevolgen hebben voor het personeel. Nederland heeft dan weinig meer te vertellen over de energieprijs.

De rode draad van de campagne zal zijn het grote publiek te waarschuwen. Allereerst voor de hoge kosten van de splitsing die in de prijs van energie zal moeten worden doorberekend. Het uit elkaar trekken van de energiebedrijven kost eenmalig EUR 100 miljoen en jaarlijks nog eens EUR 450 miljoen. Per huishouden zou dat neerkomen op EUR 52 extra, bovenop de energierekening. Bovendien gaan buitenlandse bedrijven de energieprijs in Nederland bepalen. Verder is er de forse vermindering van werkgelegenheid bij de energiebedrijven en hun toeleveranciers na de overnames. Het personeel noemt splitsing en privatisering dan ook  'uitverkoop' van Nederlandse bedrijven.Brinkhorst wil dat Nederland als énige land in de Europese Unie tot deze splitsing
overgaat. Geen enkel ander land heeft plannen om in de huidige onzekere energiesituatie - Rusland/Oekraïne; Midden-Oosten; zuigkracht China - tot een dergelijke verzwakking van zijn energiebedrijven over te gaan. Bovendien dreigen miljardenclaims uit Amerika omdat de voorgenomen splitsing in strijd is met lopende contracten met Amerikaanse investeerders. Dat zou de energieprijs nog weer verder opvoeren. Heilloos, meent het LME.
bron:Essent