In april 2010 heeft er een ronde tafel conferentie plaatsgevonden rondom het Thema van Strategische Personeels Planning. HR directeuren en beleidsmatig verantwoordelijken van diverse grote ondernemingen en brancheverenigingen hebben hier op uitnodiging van Pointlogic over gebogen.
Naast diverse individuele of branche gerichte conclusies, was er 1 zeer heldere rode draaad te ontdekken.

De à¢â‚¬Å“BV Nederlandà¢â‚¬ onderkent dat personeelsvoorziening op termijn een bedreiging voor de continuïteit van de ondernemingen is. Het aanbod neemt af, de vraag neemt toe en veranderd. Organisaties zullen nu maatregelen moeten nemen om op de langere termijn deze gevaren voor te zijn.
Het blijkt echter in de praktijk zeer lastig om deze strategische discussie prioriteit te geven in het geweld van de operationele operatie en de kortere termijn issues. Het scenario denken rondom dit thema zal echt met urgentie op de agenda;s van de top bestuurders in Nederland te krijgen.

een actievere rol van de overheid met maatregelen gericht op het delen van opleidingskosten opdat medewerkers meer multi-inzetbaar zijn en ook horizontaal kunnen doorstromen zal eveneens benodigd zijn.
Goede nieuws is dat, in tegenstelling tot eerder, het probleem in ieder geval onderkent wordt in alle sectoren en geledingen en daarmee er in ieder geval een eerste aanzet tot het echt Strategisch integraal benaderen van dit onderwerp.

Participanten waren onder meer vanuit de het Bedrijfsleven (Prorail, SNS Reaal, Fortis, Bovag, MKB Nederland) Energiesector (Wenb), de Zorg (ACTIZ, NVZ, LUMC).
Deze conferentie is onderdeel van een initiatief van Pointlogic om HR directeuren een platform te bieden om over strategische HR vraagstukken met collegae uit diverse sectoren van gedachten te wisselen. Voor Pointlogic is dit een bron van inspiratie voor toekomstige producten en diensten op het gebied van strategic HR metrics.

Noot voor de redactie niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
B. Ossewaarde, Business Director
Telefoonnummer: 06-46 006 349
E-mail: [email protected]
website: www.ppointlogic.nl