De industrie ondervindt steeds meer last
van de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds medio 2006 geven vooral
ondernemers in de metaalelektro aan dat personeelstekort de
productiegroei belemmert. De orderportefeuille is zeer goed gevuld
maar met het beschikbare arbeidsaanbod kan niet aan alle vraag
worden voldaan. Dat blijkt uit de waarnemingen van het CBS.

Vooral productie metaalelektro geremd

Binnen de industrie ondervindt vooral de
metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie last van
het personeelstekort. Begin 2007 gaf 10 procent van de ondernemers
te kennen dat de productiegroei wordt gehinderd door een tekort aan
werknemers. In de overige industriebranches schommelde dat
percentage tussen 0 en 3. Dit blijkt uit de Conjunctuurtest van het
CBS.

Sterke productiegroei in metaalelektro

Sinds medio 2006 raakte de
orderportefeuille van de metaalelektro steeds voller. Ruim 12
procent meer ondernemers beoordeelden de orderpositie als groot dan
als klein. De productie in de metaalelektro groeide eind 2006 bijna
twee keer zo sterk als in de rest van de industrie: bijna 11
procent tegen bijna 6 procent in de gehele industrie.

De sterk toegenomen vraag naar
metaalelektroproducten zoals consumentenelektronica, machines en
transportmiddelen vraagt veel arbeid. Aan deze vraag kan echter
niet meteen tegemoet gekomen worden. Per saldo verwacht 10 procent
van de ondernemers dit voorjaar het personeelsbestand uit te
breiden.

Ontgroening en vergrijzing

De beroepsbevolking groeit dit decennium
minder hard dan in de jaren negentig. Tegelijk is de
beroepsbevolking de afgelopen tien jaar sterk ontgroend en
vergrijsd. De ontgroening is in de metaalelektro zelfs nog sterker
gegaan.

Tussen 1996 en 2005 daalde het aandeel
15–34-jarigen van ongeveer de helft naar een derde. Het
aandeel 45-plussers steeg van ruim een kwart naar ruim een
derde.

bron:CBS